Verslag online Zakelijk Platform ‘Hybride werken na corona’

Verslag online Zakelijk Platform ‘Hybride werken na corona’

Na twee gecombineerde online Platformbijeenkomsten was het gisteren weer tijd voor een volledig Zakelijk Platform. Weliswaar nog steeds online en zonder de bekende aansluitende expertsessies (die de komende weken als webinar worden aangeboden), maar wel met een interessant en actueel inhoudelijk plenair programma.

Allereerst keek Enno Wiertsema samen met Remco Verduijn van Hoffelijk naar welke maatregelen uit de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota impact hebben op onze sector. Zoals verwacht waren deze, als gevolg van de nog steeds voortdurende formatiebesprekingen, minder spannend dan voorgaande jaren.

De belangrijkste maatregelen zijn:
- aanpassing wettelijke eigenwoningregeling
- vergoeding van thuiswerkkosten, vrij van loofheffingen
- wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten
Meer over deze en andere (grotendeels al bekende) maatregelen kun je teruglezen op de speciale pagina die Hoffelijk heeft ontwikkeld: www.hoffelijk.nl/prinsjesdag. Ook VNO-NCW en MKB NL hebben met de Prinsjesdag nieuwsbrief een overzicht gemaakt van de plannen voor het komende jaar. Deze vind je hier.

Hoofdprogramma: hybride werken na corona
Suzanne Berends, directeur NLG Arbo, schoof vervolgens aan om samen met Enno te kijken naar de kansen en risico's van hybride werken. Waar uit een poll onder de kijkers bleek dat de helft verwacht dat hybride werken van tijdelijke aard is, is het haar stellige overtuiging dat een volledige terugkeer naar kantoor niet meer denkbaar is. Iets wat, zo gaf ze aan, ook uit diverse recente studies, onderzoeken en interviews onder werknemers en werkgevers naar voren komt, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Maar om hybride werken te laten slagen is het wel belangrijk dat ondernemingen daar duidelijk en helder beleid over opstellen in samenspraak met werknemers. Dat laatste is volgens haar essentieel.

Tot slot schoof Rob Prummel aan. Hij is registerveiligheidskundige en specialist op het gebied van de verplichte RI&E. Hij legde uit hoe een RI&E (de inventarisatie van alle risico's op de werkplek) een goed startpunt kan zijn om met medewerkers het gesprek aan te gaan over wat ervoor nodig is om efficiënt en veilig hybride te gaan werken.

Info en tools
Een Zakelijk Platform is niet compleet zonder praktische handvatten om het besprokene in de praktijk te brengen. Daarom hebben we ook naar aanleiding van dit online event nuttige tools en informatie bij elkaar gebracht. Hoe ondernemingen succesvol de overstap kunnen maken naar hybride werken, hebben we samen met NLG Arbo, samengevat in een infographic. Daarnaast is een uitgebreide whitepaper opgesteld waarin alle kansen, risico's en uitdagingen van hybride werken besproken worden. Op het gebied van de verplichte RI&E verwijzen we je graag naar ons kennisportaal RI&E. Binnenkort start overigens ook weer een overheidscampagne om de RI&E onder de aandacht te brengen. Ook daar zullen we in onze ledenberichten uitgebreid aandacht aan besteden.

Data Zakelijk Platform webinars
11 oktober: Goed werkgeverschap en vaccineren > aanmelden
14 oktober: Aan de slag met de MKB Verzuimontzorgverzekering > aanmelden
1 november: Digitale weerbaarheid – wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou? > aanmelden