Update handreiking 1,5 meter afstand

Nieuws
geplaatst op 8-6-2020  

Begin april hebben we de eerste versie van een protocol voor financieel advies op 1,5 meter afstand gepubliceerd, Sindsdien hebben zowel de coronacrisis als de formele procedures rondom een corona-protocol zich verder ontwikkeld. We hebben het protocol geactualiseerd. Ook hebben we leaflets/infographics gemaakt om medewerkers en klanten makkelijk te informeren.

Hoe zorgen we voor een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen? Daarvoor is het nodig dat we ons allemaal instellen op een langere periode waarin de anderhalvemeterafstand-regel geldt. Bedrijven en organisaties maken daarvoor concrete plannen voor op de werkvloer (protocollen of handreikingen).

De handreiking voor financieel adviseurs is gebaseerd op het basisprotocol zakelijke dienstverlening dat VNO-NCW en MKB Nederland hebben gemaakt en dat is afgestemd met RIVM en EZK en op de Handreiking 1,5 meter kantooromgeving van VNO-NCW en MKB Nederland. De handreiking voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. We spreken voortaan over handreiking i.p.v. protocol, omdat we niet de verzwaarde procedure doorlopen die nodig is voor sectoren die gesloten zijn (geweest).

De handreiking en verdere informatie vind je op adfiz.nl/handreikingfinancieeladvies

Categorien: coronavirus