Protocol verantwoord werken in coronatijd

Nieuws
geplaatst op 9-4-2020  

In navolging van het protocol Verantwoord winkelen voor de retail wil minister Wiebes graag dat zo veel mogelijk branches ook een protocol ontwikkelen, dat hun leden kunnen gebruiken om de “1,5 meter economie” c.q. regels van het RIVM goed na te leven. Met goede protocollen beoogt de minister een verdere lockdown te helpen voorkomen. Het protocol voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. In het protocol worden regels beschreven voor de ondernemer, voor werknemers en voor klanten. 

Het protocol voor financieel adviseurs is gebaseerd op het basisprotocol zakelijke dienstverlening dat VNO-NCW en MKB Nederland hebben gemaakt en dat is goedgekeurd door RIVM. Een protocol is vrijwillig, maar het helpt het ministerie van economische zaken in het opkomen voor de belangen van het bedrijfsleven. En het verschaft tevens duidelijkheid voor jou als ondernemer en je medewerkers en klanten.  

Voor sectoren die gesloten zijn, zijn protocollen nodig om op termijn weer open te kunnen, voor overige sectoren zijn de protocollen van belang om open te blijven. Dit basisprotocol is goedgekeurd door het RIVM. De verschillende protocollen zullen in het wekelijks overleg met minister Wiebes, minister Koolmees en de voorzitters en algemeen directeuren van VNO en MKB-NL besproken worden.  

>> Naar het protocol voor financieel advies 

Categorien: Ondernemen