Maatregelen en spelregels voor 1,5 meter afstand

Hoe zorgen we voor een gezonde samenleving, waarin mensen zich veilig voelen, kunnen ondernemen, onderwijs volgen en zich weer zo vrij mogelijk kunnen bewegen? Daarvoor is het nodig dat we ons allemaal instellen op een langere periode waarin de anderhalvemeterafstand-regel geldt. Bedrijven en organisaties maken daarvoor concrete plannen voor op de werkvloer (protocollen of handreikingen).

De handreiking voor financieel adviseurs is gebaseerd op het basisprotocol zakelijke dienstverlening dat VNO-NCW en MKB Nederland hebben gemaakt en dat is afgestemd met RIVM en EZK en op de Handreiking 1,5 meter kantooromgeving van VNO-NCW en MKB Nederland. De handreiking voor onze branche geeft je een goede basis voor de naleving in jouw praktijk. In de handreiking worden spelregels beschreven voor de ondernemer, voor werknemers en voor klanten. Voor werknemers en klanten zijn ook leaflets vormgegeven gemaakt waarop de belangrijkste spelregels zijn samengevat.

De basis (uitgebreidere) handreiking voor 1,5 meter kantooromgeving van VNO-NCW en MKB Nederland vind je hier. Hierin staan ook suggesties uitgewerkt hoe je de maatregelen voor jouw kantoor in de praktijk kunt vormgeven. Met deze handleiding kun je aan de slag om je kantoor naar de 1,5 m regel in te richten.

Op dit moment geldt echter vooral de regel: Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan! Dit document is geen handleiding om kantoren weer zo snel mogelijk te openen.

Vanaf 1 december is het in openbare binnenruimtes verplicht om een mondkapje te dragen. Dit kan ook bij advieskantoren het geval zijn. Als je een openbare ontvangstruimte hebt dan geldt in dat gebied (voor de receptie) de mondkapjesplicht. Op de site van de Rijksoverheid kun je posters downloaden om je bezoekers hierop te wijzen.

Begin april hebben we de eerste versie van een protocol voor financieel advies gepubliceerd, Sindsdien hebben zowel de coronacrisis als de formele procedures rondom een corona-protocol zich verder ontwikkeld.

Protocollen voor open sectoren zijn vrijwillig, maar moeten worden afgestemd met werknemers en het vakdepartement. Deze protocollen zijn dus geschikt voor sectoren die een soort informeel overheidsadvies en samenwerking met werknemersvertegenwoordiging wenselijk vinden. Open sectoren en branches die geen behoefte hebben aan een overheidstoets en waarvoor die ook niet is verplicht, kunnen er ook voor kiezen om een handreiking te maken voor hun leden, met advies over het toepassen van de RIVM-richtlijnen in hun sector. Hoewel zo’n handleiding of handreiking inhoudelijk niet per se verschilt van een protocol, adviseren VNO-NCW en MKB-Nederland branches - om verwarring te voorkomen - de term protocol vooral te gebruiken voor documenten die de bovengenoemde formele procedure hebben doorlopen, waaronder afstemming met werknemersorganisaties. Wij zien voor onze branche op dit moment geen toegevoegde waarde voor zo’n verzwaarde procedure en gebruiken daarom de term handreiking. 

Handreiking Financieel advies

Voor de ondernemers:

 1. Hygiëneregels hangen op een zichtbare plek in het bedrijf (poster Rijksoverheid)
 2. Regels voor klanten staan op de website (pop-up en/of homepage).
 3. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 4. Voor zover thuiswerken niet mogelijk is, zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden, zorg dat stoelen en werkplekken op anderhalve meter van elkaar verwijderd zijn, zorg voor ruime looplijnen, maak duidelijke afspraken over (beperkt) gebruik van gezamenlijke ruimtes en faciliteiten (entree, lunchruimte, reproruimte, lift etc).
 5. Beperk fysieke nabijheid van medewerkers, vergader zoveel mogelijk digitaal, organiseer geen fysieke personeelsbijeenkomsten, beperk bezoek tussen verschillende afdelingen en lunch apart, in kleinere groepen na elkaar of op werkplek.
 6. Deel zo min mogelijk zaken, zorg voor vaste werkplekken en spreek af dat werkbenodigdheden zoals pennen, papier, nietmachines en oplaadkabels niet gedeeld worden.
 7. Zorg voor maximale hygiëne, zeep, desinfecterende middelen en wijs aanwezigen op het belang van handen wassen (bijv. ook regels ophangen in toilet). Maak regelmatig schoon en zorg voor goede ventilatie.
 8. Werk met klanten zoveel mogelijk digitaal op afstand, beperk fysieke afspraken tot het noodzakelijke.
 9. Werk zoveel mogelijk op afspraak, zodat de klantcontacten gedoseerd kunnen worden en verspreid over de dag.
 10. Maak afspraken met klanten over het maximaal aantal personen dat naar de afspraak komt (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).
 11. Neem vooraf een intake af met de klant, waarin gezondheidsregels worden besproken. Voeg de spelregels bij de afspraakbevestiging.
 12. Beperk bezoek aan de klant, risico-inspectie of schade-inspectie tot het noodzakelijke.
 13. Maak ook bij klantbezoek vooraf goede afspraken om het aantal aanwezigen tot het minimum te beperken (afgestemd op naleving van de 1,5 meter afstand).
 14. Indien van toepassing informeer dan duidelijk waar het dragen van een mondkapje verplicht is.
 15. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor medewerkers:

 1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis gedaan.
 2. Houd 1,5 meter afstand.
 3. Reizen doe je zoveel mogelijk alleen en met eigen vervoer
 4. Moet je op kantoor zijn, dan heb je een eigen vaste werkplek
 5. Je deelt spullen niet met anderen (zoals bijv pennen, papier, oplaadkabels, nietmachines)
 6. Ga niet (onnodig) bij andere teams/afdelingen langs, maar doe zoveel mogelijk per mail, telefoon etc.
 7. Klantcontact doe je waar mogelijk op afstand. Fysiek bezoek doen we op afspraak, met zo min mogelijk personen. Klanten informeren we vooraf over onze spelregels.
 8. Was vaak je handen, in ieder geval voor en na het eten en na toiletbezoek
 9. Schud geen handen.
 10. Hoes en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 11. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C).
 12. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.

 

 

 

Download: Visuele instructie

Voor de klanten:

 1. Houd 1,5 meter afstand.
 2. Schud geen handen.
 3. Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af.
 4. Maak eerst een afspraak voordat je langskomt. Kom niet te vroeg en ga direct na de afspraak weer weg.
 5. Kom zo mogelijk alleen.
 6. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 °C).
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/of benauwdheidsklachten.
 8. Ga voorafgaand aan de afspraak thuis naar het toilet
 9. Was voorafgaand aan de afspraak je handen met zeep, minimaal 20 seconden
 10. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.

 

 

 

Download: Visuele instructie