Tweede Kamer vraagt opnieuw aandacht voor verzekerde regelingen

Nieuws
geplaatst op 15-7-2020  

In het debat gisteren over de uitwerking van het Pensioenakkoord is door diverse partijen de aandacht gevestigd op de uitwerking van het akkoord voor DC-regelingen. Er werd gewezen op de arbeidsmarkteffecten bij baanwisseling voor oudere werknemers waardoor zij bij de nieuwe werkgever te maken krijgen met een veelal lagere vlakke staffel.  

De minister gaf aan dat juist op dit punt tijdens de onderhandelingen met de grootste inspanningen is gezocht naar een oplossing. Een oplossing voor een adequate en kostenneutrale compensatie kon niet gevonden worden. Daarom is gekozen voor een eerbiedigende werking is als minst slechte oplossing. De Tweede Kamer (CDA) verzocht de minister om hier toch opnieuw naar te kijken en een tweede check te doen, waarbij ook in beeld wordt gebracht wat de te verwachten arbeidsmarkteffecten zullen zijn. 

Wij hebben de partijen in de Tweede Kamer al vroegtijdig gewezen op het grote compensatievraagstuk en de arbeidsmarkteffecten bij verzekerde regelingen.  

Categorien: Pensioenen