Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Nieuws
geplaatst op 4-5-2020  

Met het oog op de plannen voor een pensioenstelsel hebben we onderzocht wat de effecten zijn van de invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie op een bestaande pensioenregeling (premieovereenkomst). De uitkomsten hiervan hebben wij gepubliceerd in het rapport Pensioenvergelijking: leeftijdsafhankelijke premie versus leeftijdsonafhankelijke premie. Het kabinet kiest voor invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie (flatrate) voor álle pensioenregelingen.  

In de pensioendiscussie lijkt het vooral te gaan over pensioenregelingen die door een pensioenfonds worden uitgevoerd; pensioenregelingen die door een verzekeraar worden uitgevoerd staan hierbij in de schaduw. Met dit rapport willen we bijdragen aan het transparant maken van de gevolgen van de kabinetsplannen voor de verzekerde regelingen. De Pensioencommissie heeft daarom een doorrekening en vergelijking gemaakt van de invoering van flatrate bij een verzekerde regeling die een progressieve leeftijdsafhankelijke premiestaffel kent (zgn. premieovereenkomst). Daarbij is gebruik gemaakt van de rekensoftware van Finact. 

Het blijkt dat de overstap naar een flatrate voor de onderzochte regeling (met een evenwichtig deelnemersbestand) leidt tot: 

  • een pensioenverbetering voor deelnemers van 21 tot en met 37 jaar 
  • een pensioenverslechtering voor deelnemers van 38 tot en met 67 jaar 
  • een pensioenverslechtering voor 64 % van de deelnemers. 

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er speciale aandacht nodig is voor de gevolgen van invoering van een flatrate voor verzekerde regeling. Het rapport laat ook de impact zien van de invoering van een flatrate en de compensatielast die daarmee gepaard gaat. Het rapport is verstuurd aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de politiek en diverse stakeholder betrokken bij de pensioenhervorming. 

>> naar het rapport Pensioenvergelijking: leeftijdsafhankelijke premie versus leeftijdsonafhankelijke premie

 

Categorien: Pensioenen