Publicatie in VVP: aan de slag met de Wwft

Publicaties
geplaatst op 20-7-2020  

In de begin deze maand VVP stond een artikel van ons over de maatregelen die je moet treffen aangaande het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Deze maatregelen gelden voor alle financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen en die gebruik maken van het Nationaal Regime.

>> naar het artikel in VVP

De aanpak van witwassen en crimineel geld staat hoog op de politieke agenda. Het is daarom belangrijk dat je beheermaatregelen treft. Om je daarbij te helpen, hebben we een kennisdossier Sanctiewetgeving en witwassen ontwikkeld. Je vindt hier onder andere de korte handleiding Wwft die we hebben geschreven als verduidelijking op de leidraad van AFM.

Ook uiterst interessant is het webinar ‘De kunst van het witwassen’ dat we begin deze maand in samenwerking met Lindenhaeghe en ICP (International Compliance Partners) hebben verzorgd. De powerpointpresentatie die tijdens dit webinar aan bod kwam vind je hier.

Categorien: Sanctiewet en Wwft