Prinsjesdag en zorgverzekeringen: de wijzigingen op een rijtje

Prinsjesdag en zorgverzekeringen: de wijzigingen op een rijtje

Op het Adfiz Najaarsevent heeft Lindenhaeghe traditioneel een update gegeven over de belangrijkste relevante wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd. Op het gebied van zorgverzekeringen houden wij zelf een uitgebreid overzicht bij van de belangrijkste aanpassingen per 2024.

Enkele opvallende zaken zijn: 

  • VWS verwacht dat de gemiddelde nominale premie per 2024 met € 11,92 per maand (€ 143 per jaar) stijgt. Overall hebben de zorgverzekeraars hun premies in 2023 gemiddeld € 24 per jaar lager vastgesteld dan VWS had begroot op Prinsjesdag vorig jaar (prognose € 1.649 ten opzichte van € 1.625 gemiddelde betaalde premie (volgens Vektis)). 
    • Op basis van de rekenpremie gaan zorgverzekeraars doorrekenen welke premie zij zelf denken nodig te hebben. Deze premiestelling voor 2024 moet uiterlijk 12 november 2023 bekend gemaakt zijn.
  • Voor 2024 verwacht VWS dat zorgverzekeraars nog € 0,2 miljard overreserves zullen inzetten om de premies te dempen. Volgens de berekeningen van VWS was de inzet van reserves door zorgverzekeraars per 2023 € 0,3 miljard. Overall zorgt de lagere inzet van reserves voor een verhoging van € 10, waarvan de helft via de inkomensafhankelijke bijdragen wordt gefinancierd. De inzet van reserves zorgt, volgens VWS, voor een verlaging van de nominale premie in 2024 van € 5.
  • De inkomensafhankelijke bijdrage (regulier tarief) daalt met 0,11% naar 6,57% (normaal tarief) en naar 5.32% (verlaagd tarief). Aan de ene kant zorgt de uitgavenontwikkeling (ondermeer lonen en prijzen) voor een verhoging, maar het volume waarover de inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven is gegroeid en dat leidt weer tot een verlaging.  
    • De nominale premie en de inkomensafhankelijke bijdrage worden altijd in de verhouding 50/50 vastgesteld. Omdat in praktijk de premievaststelling door verzekeraars meestal afwijkt van wat VWS begroot, wordt er meestal een correctie voor het voorgaande jaar ingebouwd. Voor het rechttrekken van de verhouding is een correctie van -0,01% ingebouwd in de inkomensafhankelijke bijdrage.
  • Het verplichte eigen risico blijft gehandhaafd op € 385 per jaar. Het kabinet Rutte IV heeft besloten om het verplichte eigen risico op € 385 te “bevriezen” tot en met 2025. Volgens de budgettaire bijlage bij het coalitieakkoord zal het niet verhogen van het verplichte eigen risico in 2024 477 miljoen euro kosten, en in de jaren daarna ongeveer 479 miljoen euro (per jaar). Deze kosten worden opgebracht vanuit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.  
  • De Standaardpremie wordt gebruikt voor de berekening van de Zorgtoeslag. De Standaardpremie stijgt in 2024 met € 138 (€ 140 in 2023). Deze stijging is lager dan de stijging per 2023, omdat de compensatie voor energiekosten, die in 2023 eenmalig is ingerekend, weer is komen te vervallen.. De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande daalt daardoor met € 267 per jaar, de maximale zorgtoeslag voor partners daalt € 335 per jaar.  

Jaarlijks wordt het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet aangepast. Over de wijzigingen per 2024 is eerder een ledenbericht gepubliceerd. 

Het is de bedoeling om per 2025 het verplichte eigen risico 'slimmer vorm te geven'. Ook over dit onderwerp hebben we eerder een ledenbericht geschreven. Dit onderwerp is echter controversieel verklaard door de Tweede Kamer, dus de huidige Tweede Kamer zal zich hier niet meer over buigen. Afhankelijk van de snelheid waarmee een nieuw kabinet gevormd kan worden na de verkiezingen, lijkt er nog voldoende tijd om deze wijziging alsnog per 2025 door te voeren.  

Gemiddelde lasten per volwassene 
Interessant is het jaarlijkse overzicht van de gemiddelde kosten per volwassene aan zorg. Dit figuur is hieronder uit de begroting overgenomen. Per 2024 nemen de lasten per volwassene met ruim 7,6% toe, is de verwachting van VWS (van € 6.637 in 2023 naar € 7.145 In 2024).

Nieuwe versie Zorgverzekeringswet in Praktijk 
Om te helpen om de kennis rond de Zorgverzekeringswet up-to-date te houden, biedt Adfiz een gratis handboek aan over de Zorgverzekeringswet. In dit document, Zorgverzekeringswet in Praktijk worden alle relevante aspecten van de Zorgverzekeringswet besproken. Zo wordt ingegaan op de verzekeringskring, de acceptatieplicht, het begin en einde van de verzekering, het verzekerde pakket en de financiering. Ook de Zorgtoeslag is in het document opgenomen.  

Het document wordt meestal tweemaal per jaar geüpdatet. Rond Prinsjesdag worden de meest recent bekendgemaakte gegevens verwerkt. En begin januari wordt de versie met alle gegevens voor het nieuwe jaar bijgewerkt. De versie die hier te downloaden is, is de meest recente versie, bijgewerkt naar de stand van zaken zoals bekend rond Prinsjesdag 2023. 

Als je een mailtje stuurt naar m.van.westerlaak@adfiz.nl wordt je op de verzendlijst geplaatst. Je krijgt dan automatisch de nieuwste versie per mail.