Pakket basisverzekering per 2024 uitgebreid

Pakket basisverzekering per 2024 uitgebreid

De omvang van het verzekeringspakket van de Zorgverzekeringswet wordt door de overheid vastgesteld. Meestal worden de wijzigingen in mei of juni bekend gemaakt door middel van de publicatie van het concept Besluit zorgverzekering. Het conceptbesluit wordt dan voorgehangen in de Tweede Kamer en aan de Raad van State voorgelegd. Per 2024 zijn er twee voorgenomen wijzigingen in het pakket van de basisverzekering. 

Valpreventie 
Dat Nederland aan het vergrijzen is, is algemeen bekend. Dat brengt met zich mee dat er ook in de basisverzekering meer specifieke zorg voor ouderen wordt opgenomen. Vanaf 2024 wordt het pakket uitgebreid met een trainingsprogramma valpreventie. Deze valpreventie wordt alleen onder specifieke voorwaarden vergoed. Zo moet het gaan om een oudere waarbij sprake is van een hoog valrisico in combinatie met onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen. Ouderen met een hoog valrisico die geen somatische of psychische problemen hebben kunnen zich tot de gemeente wenden voor een beweegprogramma valpreventie. Verder wordt het trainingsprogramma alleen vergoed als de training onder begeleiding plaatsvindt. Die begeleiding moet dan plaatsvinden 'op het niveau van een fysiotherapeut'. In praktijk zal zo’n beweegprogramma valpreventie dan ook meestal door een fysiotherapeut worden gegeven. 

Kraamzorg over langere termijn  
Op dit moment wordt kraamzorg vanuit de basisverzekering alleen vergoed gedurende de eerste tien dagen vanaf de bevalling. Deze termijn waar binnen kraamzorg verleend moet worden, wordt verlengd tot maximaal zes weken vanaf de dag van bevalling. Op deze manier kunnen de uren kraamzorg flexibeler ingezet worden. Dit betekent niet dat er meer uren kraamzorg geleverd worden. Er is recht op 24 tot maximaal 80 uur kraamzorg. Het aantal uren dat per situatie wordt geleverd, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Het toegekende aantal uren kan vanaf 2024 dus over zes weken verdeeld worden, in plaats van over tien dagen. 

Paramedische herstelzorg covid 
Tijdens de covid-pandemie bleek dat veel patiënten belang hadden bij paramedische (herstel)zorg. Door middel van een tijdelijke uitbreiding werd vanaf medio 2020 het basispakket uitgebreid met vergoeding voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden. Deze tijdelijke uitbreiding is al een aantal keren verlengd en zou in principe per augustus 2023 aflopen. Uit de begrotingsstaat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (onderdeel van de Voorjaarsnota) blijkt dat de regeling paramedische herstelzorg covid weer verlengd is, en wel tot 1 januari 2025. VWS geeft aan dat in de tussentijd een besluit zal worden genomen of deze herstelzorg per 2025 vast onderdeel wordt van het basispakket van de Zorgverzekeringswet.