Poliskraker vervangt Adfiz Clarus AOV door nieuwe AOV-module

Poliskraker vervangt Adfiz Clarus AOV door nieuwe AOV-module

Poliskraker houdt al jaren de inzichten uit het Adfiz Clarus-onderzoek actueel. Poliskraker vervangt nu de Clarus module (met 9 criteria) door een nieuwe AOV-module met een vergelijking van vrijwel alle relevante productcriteria, zoals ze dit ook doet voor tal van andere producten. Daarmee wordt het actueel houden van de Adfiz Clarus AOV-module gestopt. Bestaande abonnees ontvangen een omzettingsvoorstel. Voor de nieuwe AOV-module geldt het standaard ledenvoordeel voor Poliskraker: 10% korting op alles.

Adfiz heeft sinds 2011 samen met enkele leden drie Clarus-onderzoeken uitgevoerd naar 9 cruciale productkenmerken van AOV’s. In de praktijk bleek destijds te vaak discussie over de interpretatie van vooral deze negen kenmerken. In 2017 is de uitkomst van het derde periodieke onderzoek opgenomen in de modules van Poliskraker zodat de informatie doorlopend actueel gehouden kon worden.

Poliskraker heeft de ambitie om polisvoorwaarden te “kraken” door ze te analyseren en op objectieve criteria te vergelijken. Dat doet ze voor o.a. cyberverzekeringen, collectief inkomen, diverse zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen en voor CAO’s (meer info). Voor AOV beperkte zich dat echter tot de negen criteria uit het Clarus onderzoek. De nieuwe AOV-module is uitgebreid naar vrijwel alle relevante productcriteria, en is daarmee een “gewoon” Poliskraker-product. Als Adfiz-lid krijg je 10% korting op alle Poliskraker-producten.