Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Adfiz publiceert uitkomsten derde Clarus onderzoek naar AOV’s

Recht op herbeoordeling nog lang geen vanzelfsprekendheid

Als je aanspraak moet doen op een uitkering van een AOV-polis is het financiële belang groot. Vooraf moet dan ook helder zijn welke dekking de verzekering biedt. Adfiz is in 2011 gestart met de toetsing van AOV’s op cruciale productkenmerken omdat in de praktijk te vaak discussie mogelijk is gebleken over de werkelijke betekenis van polisvoorwaarden. De uitkomsten van het derde zogenaamde Clarus-onderzoek worden vandaag tijdens de Adfiz Clusterbijeenkomst in Friesland gepresenteerd door Berrie van der Heide, één van de onderzoekers.

Na de eerdere onderzoeken Clarus 1.0 en 2.0 zijn productvoorwaarden van AOV’s verhelderd en verbeterd. Intussen blijkt het merendeel van de verzekeraars haar voorwaarden te hebben gewijzigd. In het nieuwe onderzoek zijn de voorwaarden getoetst van zowel nieuw af te sluiten als van lopende AOV-polissen. In totaal zijn 113 polissen van 14 verzekeraars en vier gevolmachtigden in het rapport opgenomen.

Continu onderzoek

In het vandaag gepubliceerde rapport worden de algemene uitkomsten van het onderzoek beschreven. Het rapport is de laatste momentopname, voortaan zullen wijzigingen in producten continu verwerkt worden in de classificatie. De volledige beoordelingen zijn daarom opgenomen in een online Clarus AOV vergelijkingsmodule voor Adfiz-leden. Gezien het belang van de inzichten zijn de uitkomsten ook voor niet-leden beschikbaar. Zij moeten dan wel eerst een abonnement hebben op Poliskraker.nl.

Opvallende uitkomsten

  • Recht op herbeoordeling

Het onderzoek toont aan dat er nog polissen zijn waarin het recht op herbeoordeling onduidelijk of niet geregeld is. Gezien de grote impact van arbeidsongeschiktheid is het onwenselijk dat consumenten bij deze verzekeringen geen enkele mogelijkheid hebben om de beslissing van de verzekeraar ter discussie te stellen, waardoor hen alleen een klacht bij het Kifid of een juridische procedure rest.

Bij nagenoeg alle verzekeringen wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door de verzekeraar, op basis van door de maatschappij aan te wijzen medische en andere deskundigen. Het recht op een herbeoordeling kan op diverse manieren in de polisvoorwaarden geregeld worden. Bijvoorbeeld door het recht op contra-expertise, arbitrage, mediation, second opinion of herbeoordeling. Slechts in een beperkt aantal gevallen is dit recht helder in de voorwaarden opgenomen. Bij sommige producten is dit recht vastgelegd in aanvullende productinformatie en niet in de polisvoorwaarden, waardoor er lastiger of geen rechten aan ontleend kunnen worden. Bij elf nieuw afsluitbare AOV’s bestaat er nog steeds geen enkele mogelijkheid.

  • Inloopregeling

Een andere belangrijke uitkomst van het Clarus 3.0 rapport betreft de inloopregeling. Nog steeds beschrijven slechts een paar AOV’s een inloopregeling in de polisvoorwaarden. Zonder goede inloopdekking is er bij oversluiten van een AOV een periode van minimaal een maand waarin de oude verzekering is opgezegd maar de nieuwe feitelijk nog niet is ingegaan. Vaak wordt inloop alleen beschreven in interne acceptatierichtlijnen van de verzekeraar. In offertes worden echter de polisvoorwaarden genoemd. Als in die polisvoorwaarden de inloopregeling niet benoemd is kunnen er minder of wellicht geheel geen rechten aan worden ontleend. Dit maakt overstappen naar een andere verzekeraar onnodig risicovol. Het is in het belang van de klant en van goede marktwerking de regels rondom inloop te verbeteren.

Bijeenkomsten

De komende tijd zal in meer clusterbijeenkomsten aandacht besteed worden aan het Clarus rapport. De bijeenkomst in Limburg-Oost Brabant is al definitief. Houd de ledenberichten in de gaten voor overige clusters.