Nieuw: Kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Nieuw: Kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Sinds 1 augustus 2022 gelden er voor werknemers in Europa nieuwe minimumregels voor arbeidsvoorwaarden op grond van de EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Over de voor onze sector belangrijkste bepalingen hebben we eerder gepubliceerd. Nu staan alle nieuwe regels gebundeld en toegelicht in het nieuwe kennisportaal transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Uitbreiding bestaande arbeidsvoorwaarden
Arbeidsovereenkomsten moesten altijd al – verplicht – aan diverse voorwaarden voldoen. Deze verplichtingen worden met de nieuwe richtlijn uitgebreid. Het algemene doel van de nieuwe regelgeving is om voor medewerkers de voorwaarden van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Hoewel dit uiteraard voor alle medewerkers geldt, heeft een groot deel van de nieuwe regels vooral impact op medewerkers met de wat meer bijzondere contracten, zoals oproepkrachten. 

In Nederland is deze richtlijn per 1 augustus 2022 opgenomen in de ‘Wet implementatie EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.   

Ga naar het kennisportaal