Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Arbeidsmarkt
Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent een infographic gepubliceerd. Deze bevat overzichtelijke informatie om zorgvuldig om te gaan met gegevens van (nieuwe) medewerkers. Naar aanleiding van concrete vragen uit de praktijk over het omgaan heeft de toezichthouder deze infographic opgesteld met als doel werkgevers behulpzaam te zijn om de privacyregels goed toe te passen.
27 juni 2022
Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.
23 juni 2022
Medio vorig jaar hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD, met steun van de Unie, via de regeling ‘NL leert door met sectoraal maatwerk’ subsidie gekregen voor instroom en doorstroom van talent naar de financiële sector. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan Adfiz bevestigd dat deze regeling met 3 maanden is verlengd tot 31 december 2022.
22 juni 2022
Op donderdag 16 juni organiseerden wij in samenwerking met ‘De Kunners’ een webinar over succesvolle omscholingstrajecten. De opname van het webinar is nu beschikbaar, dus mocht je willen (terug)kijken, dat kan!
21 juni 2022
De Kunners is altijd op zoek naar kantoren waar ze mensen die via zij-instroom zijn opgeleid kunnen plaatsen. Dus heb jij nog een vacature vrij en wil je weten hoe zo'n traject verloopt? Volg dan dit webinar aanstaande donderdag.
14 juni 2022
Ben je benieuwd hoe kwalitatief goede mensen worden klaargestoomd voor een baan in de financiële sector en hoe ze vervolgens worden geplaatst bij een werkgever? Meld je dan aan voor dit webinar! Op 16 juni a.s. om 13.00 uur organiseren wij in samenwerking met ‘De Kunners’ een webinar over succesvolle omscholingstrajecten.
9 juni 2022
Jaarlijks kan iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks een individueel budget van maximaal 1000,- euro aanvragen voor verdere scholing en ontwikkeling. Dit is per 1 maart a.s. mogelijk op basis van de STAP-subsidie (Stimulering Arbeidsmarkt Positie). De hoogte van het individuele budget bedraagt maximaal 1000 euro; het kan maximaal 1 keer per jaar worden gebruikt.
28 februari 2022
Als gevolg van een nieuwe Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt het per 1 augustus a.s. een werkgever verboden aan een werknemer beperkingen op te leggen om elders te werken. Dit is uitsluitend nog mogelijk als de werkgever een verbod kan rechtvaardigen op grond van een objectieve reden.
16 februari 2022
Sinds begin oktober is het voor geïnteresseerden mogelijk om zich kosteloos te laten opleiden om in te stromen in de financiële sector of door te stromen naar een volgende stap in de carrière binnen de sector. Inmiddels hebben ruim 550 mensen zich hiervoor aangemeld en nog steeds melden mensen zich aan. In totaal hebben de brancheverenigingen Adfiz en OvFD subsidie gekregen voor 950 opleidingstraj ...
31 januari 2022
Eerder deze week maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de doelgroep voor de subsidieregeling NL leert door met sectoraal maatwerk is uitgebreid. De subsidieregeling richtte zich in eerste instantie alleen op werkenden. Nu is definitief bekend geworden dat ook werkzoekenden tot de doelgroep van de regeling behoren.
8 december 2021