Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Arbeidsmarkt
Wij hebben gereageerd op de consultatie ‘Wet modernisering concurrentiebeding’. in onze reactie gaan we in op de voorstellen voor de duur van het beding, de verplichte vergoeding bij een beroep op het beding, het relatiebeding en eerder overeengekomen bedingen.
29 april 2024
Binnen de HR-commissie van Adfiz is gewerkt aan een concept voor een personeelsreglement. Een voorbeeld voor een personeelsreglement stellen we binnenkort beschikbaar. In dit reglement worden de uitgangspunten voor goed werkgever- en goed werknemerschap uitgewerkt.
24 april 2024
Gisteren, dinsdag 26 maart, heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie verworpen. Het wetsvoorstel is met een minieme meerderheid van 38 stemmen tegen en 37 voor verworpen.
27 maart 2024
Het kabinet wil de regelgeving voor het concurrentiebeding/relatiebeding (art. 7:653 BW) aanscherpen. Een van de redenen hiervoor is dat in arbeidscontracten te vaak een beding is opgenomen, terwijl daar geen noodzaak voor is. Ook is het beding vaak zo breed geformuleerd dat het tot een onrechtvaardige beperking leidt voor een werknemer. Het kabinet vindt dat een concurrentie/relatiebeding de arbe ...
21 maart 2024
De minister van SZW heeft opnieuw een handreiking aan de Eerste Kamer gedaan. Onder de voorwaarde dat de Eerste Kamer het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aanneemt, wordt de reikwijdte van de wet aangepast zodat kleine werkgevers (< 50 medewerkers) niet hoeven te beschikken over een (mondelinge of schriftelijke) werkwijze voor objectieve werving en selectie.
20 maart 2024
Gisteravond is de behandeling van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in een derde termijn afgerond. Hoewel de Eerste Kamer de doelstelling van de wet steunt (het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt), heeft een deel van de Kamer nog twijfels of de wet wel het beoogde effect heeft en uitvoerbaar zal zijn voor kleinere bedrijven.
13 maart 2024
Eerder deze week heeft de Eerste Kamer de stemming over het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen uitgesteld. De Kamer verzocht om nog een derde termijn van behandeling om aansluitend alsnog te stemmen.
7 maart 2024
Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld staat voor volgende week dinsdag de behandeling van het Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer gepland.
22 februari 2024
Op 13 februari staat de behandeling van het Wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie gepland op de agenda van de Eerste Kamer.
23 januari 2024
Een werknemer heeft bij de rechter aangevochten dat zijn werkgever bij ontslag (een deel) van de opleidingskosten vorderde. De werkgever was met de werknemer een studiekostenbeding overeengekomen. De werknemer stelde dat zijn werkgever zich niet op het beding kon beroepen omdat de gevolgde scholing nodig was om zijn functie uit te oefenen. De werkgever daarentegen stelde dat de gevolgde opleiding ...
9 november 2023