NHG en geldverstrekkers passen acceptatienormen ondernemers aan bij tijdelijke daling inkomen

Nieuws
geplaatst op 13-7-2020  

NHG heeft deze week bekend gemaakt maatwerk voor ondernemers te standaardiseren. Normaal gesproken wordt bij de acceptatie gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Omdat sommige ondernemers als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een tijdelijke inkomensdaling mag de betreffende periode buiten beschouwing worden gelaten als de ondernemer kan aantonen dat de omzet en het resultaat slechts tijdelijk zijn gedaald. Adfiz is blij dat ondernemers op deze manier niet dubbel worden getroffen door de crisis. 

De maatregel van NHG gaat in per 1 augustus 2020. Op dit moment is nog niet bekend of geldverstrekkers dezelfde maatstaf gaan hanteren bij niet-NHG-hypotheken. Deze maatregel is een aanvulling op de eerder gepubliceerde vragenlijst voor ondernemers. Hoewel deze aanvullende rekenregel duidelijkheid schept, blijft financiering dus een beoordeling van geval tot geval en om maatwerk vragen. 

In ons Corona-portaal vind je een aparte pagina met alle informatie en ontwikkelingen over de gevolgen van de coronacrisis op de hypotheekverstrekking. 

Categorien: Hypotheken