Oproep Adfiz en OvFD aan geldverstrekkers: ‘Hanteer uniforme coronavragenlijst’

Persberichten
geplaatst op 27-5-2020  

De NHG is vandaag gekomen met een uniforme corona vragenlijst voor hypotheekaanvragen. De OvFD en Adfiz hebben geldverstrekkers middels een brief al in april opgeroepen om hierin een uniform, ondubbelzinnig beleid te voeren. Daarmee houden we de hypotheekmarkt voor consumenten zo toegankelijk mogelijk.

Wij begrijpen dat er veel (financiële) onzekerheid is door het coronavirus en wij staan achter de doelstelling dat een verantwoorde financiering mogelijk blijft. Op dit moment zijn er echter al verschillende vragenlijsten in omloop en we moeten voorkomen dat diverse eigen corona vragenlijsten het aanvraagproces voor klanten en adviseurs nodeloos ingewikkeld en onzeker maken en leiden tot een grillig en ondoorzichtig acceptatiebeleid.

De OvFD en Adfiz zijn betrokken bij het opstellen van de uniforme corona-vragenlijst van NHG en ondersteunen daarom de oproep van NHG om deze vragenlijst over te nemen of in ieder geval ook te accepteren naast een eventuele eigen vragenlijst. Houd het adviestraject zo eenvoudig en uniform mogelijk!

Het is nu zaak als sector gezamenlijk op te trekken en de hypotheekmarkt voor consumenten zo toegankelijk mogelijk te houden gedurende deze onzekere periode.

Categorien: Hypotheken coronavirus