Lobby collectiviteitskorting gaat volgende fase in: lever ook je bijdrage

Nieuws
geplaatst op 25-2-2020  

Met het verlagen van de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering van 10% naar 5% was voor veel adviseurs het einde van 2019 een spannende periode. Nu het stof is neergedaald blijkt dat het aantal consumenten dat van zorgverzekeraar is gewisseld met 6,5% zelfs lager ligt dan 2018. Dit betekent echter niet dat de lobby van Adfiz nu stilstaat: integendeel. In de politiek gaan er namelijk stemmen op om de mogelijkheid tot het geven van collectiviteitskorting volledig af te schaffen. Samen met VNO NCW/MKB Nederland en een aantal zorgverzekeraars zetten we ons in voor behoud van de collectiviteitskorting. Daarbij hebben wij ook jouw hulp nodig.

Minister Bruins heeft aangegeven in de eerste maanden van dit jaar het collectiviteitsstelsel opnieuw te evalueren. Hierbij wordt gekeken of het aantal modelovereenkomsten is afgenomen en in hoeverre er meer zorginhoudelijke afspraken worden gemaakt bij de overgebleven collectiviteiten. Het spreekt voor zich dat wij als branchevereniging ook onze bijdrage leveren aan deze evaluatie. Hierbij vinden wij het van belang niet alleen te reageren, maar ook ons eigen verhaal neer te zetten. De afgelopen jaren is er door adviseurs en zorgverzekeraars immers veel werk verzet om zorginhoudelijke afspraken te maken die daadwerkelijk het verschil maken voor verzekerden.

Afgelopen jaar hebben we het modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken gelanceerd. Dit biedt jou als adviseur de mogelijkheid om inzicht te krijgen in welke zorgverzekeraar welke zorginhoudelijke afspraken aanbiedt. Bij elke afspraak verschijnen automatisch de (gezondheids)voordelen voor de verzekerde. Veel adviseurs gebruiken het modeloverzicht om werkgevers te laten zien welke afspraken zijn gemaakt en te bespreken hoe deze ingezet kunnen worden. De resultaten van de ingevulde modeloverzichten willen wij graag gebruiken om een rapport te maken over de meerwaarde van zorgcollectiviteiten en de rol van jou als adviseur. Dit rapport willen we vervolgens inzetten voor onze lobby.

Wil je je geanonimiseerde modeloverzichten met ons delen? Neem dan contact met ons op via info@adfiz.nl; wij zorgen er dan voor dat je deze op een veilige manier met ons kunt delen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens die je instuurt.

Categorien: Zorg en inkomen