Collectiviteitskorting basisverzekering per 1 januari maximaal 5%

Nieuws
geplaatst op 30-7-2019  

De afgelopen maanden hebben we je regelmatig geïnformeerd over de verlaging van de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering. Half juni is de verlaging van 10% naar 5% ook daadwerkelijk gepubliceerd in de Staatscourant; op 1 januari 2020 gaat deze in. Dat betekent dat je in de loop van dit najaar voorstellen gaat ontvangen voor je klanten waarbij de korting op de basisverzekering nog maximaal 5% bedraagt.  

Bij de publicatie van de verlaging heeft minister Bruins nogmaals benadrukt dat hij in 2020 opnieuw gaat onderzoeken of het aantal collectiviteiten met relevante zorginhoudelijke afspraken voldoende is gestegen. Als dat niet het geval is, dreigt het gevaar dat de collectiviteitskorting de komende jaren volledig wordt verboden. Dat betekent dat we als sector dus aan zet zijn. 

Wat doet Adfiz voor jou? 
Net als de afgelopen jaren blijven wij in de lobby pleiten voor behoud van de collectiviteitskorting. Dit is de meest effectieve manier om collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken aantrekkelijk te maken voor consumenten. Veel zogenaamde gelegenheidscollectiviteiten via het intermediair zijn de afgelopen jaren opgeheven. Maar er is nog een aantal zorgverzekeraars die hun rechtstreekse gelegenheidscollectiviteiten ‘gewoon’ laten doorlopen.  

Richting de evaluatie in 2020 is het van belang dat we als sector genoeg bewijsvoering verzamelen om te laten zien dat er op dit moment al een flink aantal zorginhoudelijke afspraken lopen. Maar ook dat zorgverzekeraars en adviseurs intensief samenwerken om het aantal zorginhoudelijke afspraken verder te vergroten. Morgen gaan we – in een nieuw ledenbericht – dieper in op hoe wij je hierbij faciliteren.

Categorien: Zorg en inkomen