Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024: Projecten die samenwerking in de keten efficienter maken

Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024: Projecten die samenwerking in de keten efficienter maken

Met het Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. De eerste editie in januari was een succes, de inschrijvingstermijn voor de editie 2024 sluit binnenkort. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen.  

>> naar het tipformulier 

Efficiënte samenwerking in de keten is een onderwerp dat al jaren op de agenda staat. Er zijn al veel stappen gemaakt, maar er kan vooral ook nog veel beter. Zo staat de laatste jaren het verbeteren van de kwaliteit van het aanleveren van data hoog op de agenda. Ook is er nog veel winst te behalen als de keten centraal staat in het denken over efficiencyverbetering en niet alleen naar de eigen effciency gekeken wordt (waar mogelijk elders in de keten de prijs voor betaald wordt).  

Alle initiatieven bij aanbieders die deze situatie  helpen verbeteren komen in aanmerking. De jury voor het thema ketenefficiency staat onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte, voorzitter van SIVI. Wij ontvangen graag tips over verzekeraars die projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan 

  • Het verbeteren van de kwaliteit van digitale aanlevering van data en documenten 
  • Het implementeren en beter volgen van standaarden 
  • Het leggen of mogelijk maken van goede koppelingen tussen systemen en (advies)softwaretoepassingen 
  • Het makkelijker delen van persoonsgegevens zonder onnodige (terugkerende) machtigingstrajecten 
  • Het verkorten van doorlooptijden of wachttijden 

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek.  

De overige categorieën zijn:  

>> Ga hier naar het tipformulier 

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek