Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024: Projecten die het klantbelang centraal stellen

Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek 2024: Projecten die het klantbelang centraal stellen

Met het Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. De eerste editie in januari was een succes, de inschrijvingstermijn voor de editie 2024 sluit binnenkort. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen.  

>> naar het tipformulier 

Aan wat voor soort projecten kun je denken bij de prijs binnen de categorie Klantbelang?   
De klant is het startpunt van ieder adviestraject. Om het klantbelang centraal te stellen is een goede samenwerking in de keten van belang. Aanbieders spelen hierin een belangrijke rol: hoe wordt invulling gegeven aan het klantbelang in de prijs en voorwaarden van het product, in de ondersteuning van de dienstverlening door de adviseur, en in de manier waarop het product wordt uitgevoerd.  

Alle initiatieven bij aanbieders die gericht zijn op het verder invulling geven aan het klantbelang komen in aanmerking. De jury voor het thema klantbelang staat onder leiding van juryvoorzitter Arjan Vliegenthart, directeur van NIBUD. De focus in dit thema is gericht op de particuliere markt.  

Wij ontvangen graag tips over aanbieders met projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • Het bevorderen van een eerlijke prijsstelling voor iedereen, mogelijk met inzet van (big) data, maar zonder de solidariteit te schaden  
  • Het makkelijk en aantrekkelijk maken van preventieve maatregelen (bijv. ook voor cyber of klimaat) zodat klanten een kleiner risico lopen 
  • Het duidelijker en begrijpelijker maken wat consumenten van producten mogen verwachten en wat niet   
  • Het verbeteren van de kwaliteit van voorwaarden en clausules   
  • Het sneller, transparanter, eerlijker of begrijpelijker maken van uitkeringsproces bij (letsel)schade   
  • Het verbeteren van uitkeringsproces bij kapitaalverzekeringen  
  • Op een andere manier bijdragen aan het centraal stellen van het klantbelang

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek.  

De overige categorieën zijn: 

  • Duurzame Ontwikkeling, onder leiding van Jeanet van Antwerpen 
  • Ketenefficiency, onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte  
  • Verzekerbaarheid (focus zakelijke markt), onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef  

>> Ga hier naar het tipformulier 

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek