Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die de verzekerbaarheid in de zakelijke markt helpen verbeteren

Gezocht voor het Adfiz Prestatie Onderzoek: Projecten die de verzekerbaarheid in de zakelijke markt helpen verbeteren

Met het Adfiz Prestatie Onderzoek beoordelen en belonen we verbeterinitiatieven- en projecten die de kwaliteit van dienstverlening binnen de branche helpen verbeteren. De beste projecten en initiatieven krijgen het podium als te volgen voorbeeld. De eerste editie in januari was een succes, de inschrijvingstermijn voor de editie 2024 sluit binnenkort. Ken jij voorbeelden bij verzekeraars die hier mogelijk aan voldoen? Dan kun je die tip aan ons doorsturen.  

>> naar het tipformulier 

In de harde markt voor zakelijke schadeverzekeringen kosten prolongaties kosten soms enorm veel werk (en onzekerheid bij de klant), zeker als communicatie laat op gang komt of verlengingsvoorstellen uitblijven. Ook hebben we gezien dat bepaalde sectoren als sector lastig of niet te verzekeren zijn, of dat dekkingen achterblijven bij het tempo van innovaties, terwijl we als verzekeringssector wel degelijk de verantwoordelijkheid ervaren om voor goede verzekerbaarheid van risico’s te zorgen. Alle initiatieven bij aanbieders die de verzekerbaarheid in de zakelijke markt helpen verbeteren komen in aanmerking. De jury voor het thema verzekerbaarheid (focus zakelijke markt) staat onder leiding van juryvoorzitter Jurjen Burghgraef.

Wij ontvangen graag tips over verzekeraars die projecten of initiatieven die bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • het makkelijk maken om maatwerk voor specifieke risico’s te realiseren 
  • het verzekerbaar houden of maken van innovaties 
  • het verzekerbaar houden of maken van duurzaamheidsrisico’s 
  • het verzekerbaar houden of maken van specifieke zakelijke risicogroepen 
  • het makkelijk en aantrekkelijk maken van preventieve en andere beheersmaatregelen (bijv. ook voor cyber of klimaat)  
  • het vergroten van contractzekerheid 
  • het soepel en efficiënt laten verlopen van het verlengingsproces 

Ken jij concrete verbeterinitiatieven- en/of projecten van verzekeraars die aandacht mogen verdienen, laat het ons dan weten via het tipformulier. Wij zullen vervolgens aan de betreffende aanbieder vragen het initiatief of project aan te melden, dat kan via www.adfiz.nl/prestatieonderzoek.  

De overige categorieën zijn:  

  • Duurzame Ontwikkeling, onder leiding van Jeanet van Antwerpen 
  • Ketenefficiency, onder leiding van juryvoorzitter Wim Henk Steenpoorte  
  • Klantbelang, onder leiding van Arjan Vliegenthart  

>> Ga hier naar het tipformulier 

>> Lees hier meer over het Adfiz Prestatie Onderzoek