Enno Wiertsema over Kifid orv-uitspraak: “beoordeel handelwijze adviseurs van 15 jaar geleden niet met de bril van nu”

Publicaties
geplaatst op 24-10-2019  

Enno Wiertsema was onlangs één van de panelleden in de AM-serie ‘Het Consult’, waar de gevolgen van de Kifid-uitspraak over overlijdensrisicoverzekeringen werden besproken. Teneur van het debat: de motivering van Kifid roept veel vragen op. Maar: dat neemt niet weg dat het belangrijk is om met de klant goede afspraken te maken over de dienstverlening, expliciet te communiceren over belangrijke wijzigingen en de zorgplicht/nazorg serieus te nemen. 

Daarmee was de discussie in lijn met eerdere conclusies, zoals vorig jaar al toegelicht in ons miniseminar over zorgplicht. Meer informatie over zorgplicht inclusief vele modeldocumenten om afspraken over dienstverlening te maken vind je in ons kennisdossier Zorgplicht 

>> naar het artikel in AM. 

 

Categorien: Zorgplicht