Bekijk aflevering 5 van de Adfiz Zomerserie: ‘Digitale weerbaarheid - Wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou’

Bekijk aflevering 5 van de Adfiz Zomerserie: ‘Digitale weerbaarheid - Wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou’

Vandaag staat in het teken van de vijfde aflevering van de Adfiz Zomerserie: ‘Digitale weerbaarheid - Wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou’.

Tijdens deze aflevering geeft AFM een toelichting op onderdelen die van belang zijn voor de inrichting van digitale weerbaarheid bij financiële ondernemingen. De kern van de presentatie is het kader van de Europese Digital Operations Resilience Act (DORA) wetgeving die sinds januari 2023 van kracht is. Financiële ondernemingen die vallen onder de EU-categorie van micro, klein en middelgroot blijven buiten de scope van DORA.

De AFM heeft echter aangegeven dat de DORA verordening ook als richtsnoer kan dienen voor FD’ers die niet onder DORA vallen (zie AFM Marktindrukken helpen te voldoen aan toezichtsprioriteiten). Samen met de principes voor informatiebeveiliging kan dit als raamwerk dienen voor de (proportionele) inrichting van de ICT-beheersing van kleinere en daarmee alle ondernemingen (zie Extra eisen in de beleidsregel geschiktheid voor adviseur/bemiddelaar onder het toepassingsbereik van DORA).

Ook maakt Michael MacKaaij (voorzitter van de Contactgroep Automatisering en lid van de ledenraad van Adfiz) een vertaling naar de praktijk. 

Bekijk aflevering

Kennisportaal Digitale Weerbaarheid

In dit kennisportaal wijzen we een praktische weg door de vele informatiedocumenten, checklisten en hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld om je eigen digitale weerbaarheid en informatiebeveiliging op het goede niveau te brengen.

>> Klik hier om naar het kennisportaal te gaan