Extra eisen in de beleidsregel geschiktheid voor adviseur/bemiddelaar onder het toepassingsbereik van DORA

Extra eisen in de beleidsregel geschiktheid voor adviseur/bemiddelaar onder het toepassingsbereik van DORA

De Beleidsregel geschiktheid 2012 is per 1 april 2023 gewijzigd. Daarin staat nu ook een bepaling die relevant is voor adviseurs en bemiddelaars die onder het toepassingsbereik van DORA vallen (250 fte of meer).

>> naar de herziene beleidsregel geschiktheid

Het beheersen en mitigeren van risico’s op het gebied van ICT(-uitbesteding) wordt als relevant onderwerp genoemd onder kennis van de ‘integere en beheerste bedrijfsvoering’. Kennis van ICT-risicobeheer is in steeds grotere mate essentieel bij de beleidsbepalers. Adviseurs en (herverzekerings-)bemiddelaars worden niet getoetst aan kennis van de integere en beheerste bedrijfsvoering, maar kunnen wel onder het toepassingsbereik van DORA vallen. Is dat het geval, dan kan dit voor de AFM een redelijke aanleiding zijn om de geschiktheid te toetsen aan de vereisten van hoofdstuk 1.2.1 van de Beleidsregel.

Daarnaast is in reactie op ons commentaar de eis van relevante werkervaring naast een HBO diploma aangepast in die zin dat de eis van werkervaring niet is vervallen, maar wel teruggebracht naar één jaar. Zie daarvoor pagina 41 van de herziene beleidsregel geschiktheid.