AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start begin maart

AFM Marktmonitor adviseurs en bemiddelaars start begin maart

Begin maart wordt de eerste groep adviseurs en bemiddelaars uitgenodigd om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars 2020 in te vullen. Onderdeel van de monitor is de uitvraag van de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. Met ingang van 2020 bepaalt de AFM de toerekening van jou bijdrage in de toezichtkosten namelijk niet meer aan de hand van het aantal fte, maar op basis van de omzet uit deze activiteiten.  

In de vragenlijst heeft de AFM, net zoals bij een eerdere uitvraag, vragen opgenomen over de naleving van de Wwft. Financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of die onder het Nationaal Regime vallen zijn gehouden aan naleving van de regels rondom witwassen; met de uitvraag wil de AFM hier inzicht in krijgen. In ons kennisdossier sanctiewetgeving en witwassen vind je nadere meer over de verplichtingen vanuit de Wwft inclusief een handleiding.  

De eerste groep adviseurs ontvangt de marktmonitor 2020 begin maart en deze wordt verder gefaseerd uitgestuurd. Meer informatie hierover vind je op de site van de AFM.