AFM: “hypotheekbezitters weten te weinig over subsidie- en financieringsmogelijkheden woningverduurzaming”

AFM: “hypotheekbezitters weten te weinig over subsidie- en financieringsmogelijkheden woningverduurzaming”

Op 6 maart 2024 heeft de AFM de consumentenmonitor hypotheekbezitters over het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. De AFM concludeert dat hypotheekbezitters vaak te weinig weten over subsidie- en financieringsmogelijkheden als het gaat om woningverduurzaming. Toch blijkt ook uit het onderzoek dat 45% van de huizenbezitters hun woning in 2023 (verder) hebben verduurzaamd. 

Funderingsschade 
In de consumentenmonitor wordt ingegaan op een groot aantal cijfers en onderwerpen die te maken hebben met woningbezit en hypotheken. Zo heeft de AFM uitgevraagd of de hypotheekbezitter op de hoogte is van een eventueel funderingsprobleem bij de eigen woning. Dit onderwerp is recent uitgebreid in het nieuws geweest: een aantal banken plaatsten de oproep om huizen – naast een energielabel – ook verplicht te voorzien van een klimaatlabel. En eind februari kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur met een advies om te komen tot een nationale aanpak funderingsproblematiek. 

Uit de consumentenmonitor blijkt dat 13% van de respondenten niet weet of hun woning risico loopt op funderingsproblemen. Maar liefst 57% van de mensen 'denkt' dat ze wel of niet in een risicogebied voor funderingsproblemen wonen, maar weet dat dus niet zeker. 

Op ons kennisportaal over klimaatrisico’s is een link opgenomen naar de Klimaatschadeschatter (rechts op het portaal). Deze Klimaatschadeschatter geeft inzicht in de mogelijke financiële gevolgen van een aantal klimaatgevolgen zoals wateroverlast, hitte en droogte per gemeente. Hierbij worden ook mogelijke schadekosten aan funderingen meegenomen. Als adviseur kan dit helpen het probleem van funderingsproblematiek te duiden.

Woningverduurzaming
Ten opzichte van 2022 is een kleine stijging te zien van respondenten die hun huis hebben verduurzaamd. In 2022 was dat 39%, in 2023 45%. Het percentage mensen dat verduurzaming van hun huis heeft overwogen is gedaald van 34% naar 24%. Van degenen die aangeven geen verduurzaming te overwegen geeft 28% aan dat er geen verdere verduurzaammogelijkheden meer zijn.

Verreweg de meeste mensen gebruiken hun spaargeld om de woning te verduurzamen. Er is een zeer lichte stijging te zien van mensen die benaderd zijn door hypotheekverstrekker of –adviseur om de woning verder te verduurzamen: van 5% naar 6%. De meeste mensen geven aan nog nooit te hebben gehoord van initiatieven zoals het Warmtefonds of van subsidies om de woning mee te verduurzamen. Hier kan een financieel adviseur die de weg kent in de mogelijkheden om woningverduurzaming te financieren dus nog veel toegevoegde waarde leveren! Zeker omdat blijkt dat 73% van de mensen (zeer) tevreden is over het contact met hun hypotheekadviseur!

Onderzoek naar actief klantbeheer bij hypotheken is nog open
Op 29 januari hebben we aandacht gevraagd voor het brancheonderzoek naar actief klantbeheer onder hypotheekadviseurs. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Blauw Research en geïnitieerd door de Stichting Actief Klantbeheer. Het online onderzoek staat nog open. Meedoen kan via deze link.