Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie Pensioenen

Adfiz Platformbijeenkomst 2020: expertsessie Pensioenen

De voorbereidingen voor de Adfiz Platformbijeenkomst 2020 – op 16 september – zijn in volle gang. Wat je in grote lijnen van dit event kunt verwachten, hebben we eerder al gecommuniceerd. We schreven toen ook al dat we je de komende periode meer vertellen over de inhoud van de afzonderlijke onderdelen van dit event. 

Wat meer specifiek de inhoud wordt van het plenaire deel en van de expertsessie woningverduurzaming hebben we de afgelopen weken met je gedeeld. Vandaag volgt info over de expertsessie Pensioenen: Hoe werkt het pensioenakkoord uit voor verzekerde pensioenregelingen  

Leden van onze eigen Pensioencommissie zullen je bijpraten over de uitweg die is gevonden voor de compensatieproblematiek bij verzekerde regelingen, iets waarvoor we het afgelopen jaar onverminderd aandacht hebben gevraagd bij het ministerie van SZW en stakeholders die betrokken waren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Voor deze regelingen is namelijk besloten dat deze voor bestaande deelnemers ongewijzigd voortgezet mogen worden; voor nieuwe deelnemers in bestaande en nieuwe premieregelingen geldt dat zij uiterlijk per 1-1-2026 pensioen moeten opbouwen op basis van een leeftijdsonafhankelijk premie. Tijdens de expertsessie Pensioenen gaan we in op vragen als: 

  • is het een werkbare uitweg? 
  • wat betekent het voor werkgevers/werknemers met een verzekerde regeling?  
  • is het uitvoerbaar om binnen hetzelfde bedrijf twee pensioensystemen te voeren? 
  • wat zijn de gevolgen als een werknemer van baan wisselt? 
  • wat is op dit moment bekend over het nieuwe fiscale kader (2e en 3e pensioenpijler)?  
  • en hoe is Adfiz op al deze ontwikkelingen betrokken in de lobby? 

>> aanmelden voor de Adfiz Platformbijeenkomst kan hier.   

De Adfiz Platformbijeenkomst 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door Avero Achmea, Scildon en De Goudse.