Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2011

Conclusie Adfiz-seminar: “Van samenwerken word je beter”

Conclusie Adfiz-seminar: “Van samenwerken word je beter”

Met oog op de veranderende rol tussen intermediair en aanbieder organiseerde Adfiz op 8 juni jongstleden een seminar over samenwerking en de inkoopkracht van het intermediair. Het panel en de aanwezige leden waren het over de belangrijkste uitkomst eens: “samenwerken loont”. 

Persberichten
geplaatst op: 9-6-2011

Adfiz zet vol in op transitie leden

Adfiz zet vol in op transitie leden

Tijdens de recent gehouden Ronde door het Land hebben de leden een uitdagend en uitgebreid, door Adfiz ontwikkeld, ondersteuningsprogramma voorgeschoteld gekregen. Dit programma, dat tot begin 2013 loopt, begeleidt leden in het transformatietraject door middel van een breed scala aan bijeenkomsten, coaching, trainingen, hulpmiddelen en materiaal. Het programma is door de leden positief ontvangen. Adfiz trekt hiervoor, na instemming van de ledenvergadering, meer dan een half miljoen euro uit.

Publicaties
geplaatst op: 28-5-2011

VB: Column Europa - mei 2011

VB: Column Europa - mei 2011

Op 26 mei jl. verscheen een Europa-column van Adfiz in het Verzekeringsblad. Rob Groenemeijer houdt in deze column de aangekondigde regelgeving op gebied van beloning, transparantie en gelijk speelveld tegen het licht van Europese ontwikkelingen.

Persberichten
geplaatst op: 23-5-2011

Aanbieders gebruiken richtlijnen AFM op oneigenlijke wijze

Aanbieders gebruiken richtlijnen AFM op oneigenlijke wijze

Jubilee veroorzaakte vorige week ophef met haar voornemen provisie op (lopende) betalingsbeschermers af te toppen en op lopende overeenkomsten per 1 januari 2013 deze provisie stop te zetten. Jubilee geeft aan dit te zijn overeengekomen met de AFM. Adfiz maakt zich ernstig zorgen over de ontwikkeling dat aanbieders zeggen in opdracht van de AFM te handelen als argument voor bepaalde handelwijze die ertoe leidt dat de aanbieder zijn eigen positie verbetert ten koste van het intermediair. In het geval van Jubilee leidt dit ertoe dat Jubilee haar financiële problemen onterecht afwentelt op de adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 13-5-2011

Praat, denk, deel mee tijdens de Rondes door het Land via Twitter en LinkedIn

Praat, denk, deel mee tijdens de Rondes door het Land via Twitter en LinkedIn

Tijdens de Rondes door het Land staan onder meer de transformatie naar nieuwe spelregels en klantwensen centraal. Een zeer belangrijk onderwerp waarbij we graag uw mening en visie horen. Om de bijeenkomsten zo effectief mogelijk te maken, starten we de discussie nu al via social media. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen, ook als u niet aanwezig kunt zijn tijdens een van de bijeenkomsten: uw input wordt meegenomen en aan de sprekers gegeven.

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 12-5-2011

Adfiz tekent samenwerkingsovereenkomsten met BeleggingsPolisCheck en MoneyView

Adfiz tekent samenwerkingsovereenkomsten met BeleggingsPolisCheck en MoneyView

Adfiz heeft gisteren overeenkomsten gesloten met toolaanbieders BeleggingsPolisCheck en MoneyView, waardoor leden tegen een zeer gereduceerd tarief beschikking krijgen over geavanceerde tools om klanten met een beleggingspolis optimaal te kunnen adviseren. Deze overeenkomst is een belangrijk onderdeel van de integrale aanpak van de klantbegeleiding in het kader van het ‘Beleggingspolisdossier’.

Categorien: Beleggen
Publicaties
geplaatst op: 5-5-2011

VVP: Opinie "portefeuillerecht dient vooral klantbelang"

VVP: Opinie "portefeuillerecht dient vooral klantbelang"

Op 4 mei jl. is de opinie ‘portefeuillerecht dient vooral klantbelang’ door Hanneke Hartman in VVP verschenen.

Persberichten
geplaatst op: 27-4-2011

Adfiz Ronde door het Land in teken van transformatieprogramma

Adfiz Ronde door het Land in teken van transformatieprogramma

Adfiz organiseert op 16, 23, 25 en 26 mei haar Ronde door het Land. Centrale thema is de transformatie van de branche en het ondersteuningsprogramma dat Adfiz ontwikkelt. Uitgangspunt daarbij zijn de veranderingen bij de klant. Daarnaast staat het actieplan Beleggingsverzekeringen prominent op het programma. De Ronde door het Land staat open voor leden (95 euro) en andere zelfstandige intermediair kantoren (120 euro). Aanmelden kan via http://www.adfiz.nl/overadfiz/agenda/

Categorien:
Persberichten
geplaatst op: 14-4-2011

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Minister De Jager heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemens over de nieuwe provisieregels bekend gemaakt. Al met al zijn er nog teveel thema’s onbehandeld of is er nog teveel onderhanden werk waardoor Adfiz nog niet met tevredenheid kan spreken over de uitkomsten tot nu toe. Niettemin ademt de geest van de brief voldoende uit dat het ministerie van Financiën veel waarde hecht aan onafhankelijk advies en de onafhankelijk adviseur en inziet dat deze uitsluitend kan floreren bij een geborgd level playing field.

Persberichten
geplaatst op: 5-4-2011

Klantbelang gebaat bij onafhankelijk belangenbehartiger bij schade

Klantbelang gebaat bij onafhankelijk belangenbehartiger bij schade

Verzekeraars handelen volgens een nieuw protocol bij de afhandeling van een melding van schade bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering: het Schadeprotocol bij Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het heeft tot doel om de (informatie)plichten van verzekeraars en de rechten van een verzekerde bij een ingediende claim duidelijk te verwoorden en het imago van verzekeraars in het algemeen en die van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars in het bijzonder te verbeteren.