Adfiz nieuws

Persberichten
geplaatst op: 15-10-2019

Wim Heeres verlaat bestuur Adfiz

Wim Heeres verlaat bestuur Adfiz

Na ruim vier jaar voorzitterschap van Adfiz, heeft Wim Heeres (67) aangegeven dat hij heeft besloten om het rustiger aan te doen om onder andere van zijn pensioen te gaan genieten. Wim, die zijn voorzitterschap van het Adfiz-bestuur na afsluiting van de Algemene Ledenvergadering van 6 november zal neerleggen, zat sinds de oprichting van Adfiz in het bestuur van de brancheorganisatie, waarvan de laatste 4,5 half jaar als voorzitter. Zijn taken zullen worden waargenomen door vice-voorzitter Roger van der Linden.

Nieuws
geplaatst op: 15-10-2019

ALV 6 november: laatste bestuursdaad Wim Heeres; miniseminar Nationaal Regime vooraf

ALV 6 november: laatste bestuursdaad Wim Heeres; miniseminar Nationaal Regime vooraf

Op woensdag 6 november 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. We presenteren hier het Jaarplan 2020 en de daarbij behorende begroting. Voorafgaand aan deze bijeenkomst organiseren we een miniseminar waarin je wordt bijgepraat over hoe jij en je collega’s in de praktijk op kantoor kunnen omgaan met Mifid Nationaal Regime. Zoals we vandaag in een persbericht bekend maakten, zal de ALV ook de laatste bestuursdaad zijn van onze voorzitter Wim Heeres.

Nieuws
geplaatst op: 14-10-2019

Verplichte ORV vervalt ook bij bestaande NHG-hypotheek - dit betekent het voor jou

Verplichte ORV vervalt ook bij bestaande NHG-hypotheek - dit betekent het voor jou

Eind vorige week heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen bekendgemaakt dat de verplichting tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering (ORV) bij bestaande hypotheken met NHG komt te vervallen. In 2018 verviel deze plicht al bij nieuwe hypotheken. Na goedkeuring van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat deze wijziging in per 1 januari 2020. In dit ledenbericht gaan we in op de gevolgen voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 14-10-2019

Uitnodiging Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland op 18 oktober

Uitnodiging Regiobijeenkomst West-Brabant/Zeeland op 18 oktober

Op vrijdag 18 oktober staat de bijeenkomst voor de regio West-Brabant/Zeeland gepland. Het thema van de bijeenkomst is het vergroten van de winstgevendheid van het intermediair door samenwerking met een serviceprovider. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum De Raayberg aan de Antwerpsestraatweg 267 in Bergen op Zoom en begint om 13.45 uur. We sluiten rond 16.45 uur af met een borrel.

Nieuws
geplaatst op: 10-10-2019

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Heb je klanten die deelnemen aan het pensioenfonds Houtbedrijf? Voor hen gaat er mogelijk het een en ander veranderen. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak voor het Houtbedrijf hebben – samen met vertegenwoordigers van de bedrijfstak Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven – bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot wijziging van de verplichtstelling ingediend. Dit voorstel wordt nu geconsulteerd. De Pensioencommissie nodigt je uit om de voorgelegde wijziging te beoordelen op basis van je ervaring en kennis uit de adviespraktijk met de genoemde pensioenfondsen. Jouw bevindingen of verzoeken om verheldering dienen we dan samen met die van de Pensioencommissie in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuws
geplaatst op: 10-10-2019

Regiobijeenkomst Zuid-Holland/Utrecht op 15 oktober

Regiobijeenkomst Zuid-Holland/Utrecht op 15 oktober

Op dinsdag 15 oktober staat de bijeenkomst voor de regio Zuid-Holland/Utrecht in het teken van manieren om de winstgevendheid van je kantoor te verbeteren. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Koetshuis aan de Kasteelweg 53 in Rotterdam en begint om 13.30 uur. We sluiten rond 16.30 uur af met een borrel.

Nieuws
geplaatst op: 9-10-2019

Regiobijeenkomst Gelderland/Overijssel in teken van cyber

Regiobijeenkomst Gelderland/Overijssel in teken van cyber

Op dinsdag 15 oktober staat de bijeenkomst voor de regio Gelderland / Overijssel volledig in het teken van cyberrisico’s en cyberveiligheid. We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst zal plaatsvinden in het nieuwe Van der Valk Hotel Apeldoorn, Landgoedlaan 26 in Apeldoorn en begint om 14.30 uur. We sluiten rond 17.30 uur af met een borrel.

Nieuws
geplaatst op: 8-10-2019

a.s.r. maakt gesplitste premiebetaling orv weer mogelijk

a.s.r. maakt gesplitste premiebetaling orv weer mogelijk

Bij het sluiten van hun overlijdensrisicoverzekering (orv) hebben sommige (voormalig Generali-)klanten expliciet gekozen voor premiesplitsing. In april van dit jaar heeft a.s.r. deze klanten per brief gemeld dat gesplitste premie-incasso (bij 2 premiebetalers) per 1 mei 2019 niet langer mogelijk zou zijn als gevolg van overgang naar het administratiesysteem van a.s.r. De premie zou voortaan enkel nog vanaf 1 rekeningnummer worden geïncasseerd; namelijk het rekeningnummer van de eerste premiebetaler. De tweede premiebetaler zou zijn/haar deel voortaan dan moeten overmaken aan de eerste premiebetaler. In overleg met a.s.r. is tot een werkbare oplossing gekomen.

Categorien: ASR
Nieuws
geplaatst op: 7-10-2019

Vervolg stap 2 Mifid Nationaal Regime - Gevolgen voor beleggingsdiensten en vakbekwaamheidseisen

Vervolg stap 2 Mifid Nationaal Regime - Gevolgen voor beleggingsdiensten en vakbekwaamheidseisen

Onlangs publiceerden we ons kennisdossier Nationaal Regime en lichtten we in een ledenbericht stap 1 uit het stappenplan toe. Ook de gevolgen van het Nationaal Regime voor de bedrijfsvoering (uit stap 2) hebben we eerder uitgebreid beschreven. Hieronder gaan we in op de organisatorische en gedragseisen die gelden onder het Nationaal Regime op het gebied van beleggingsdiensten.

Nieuws
geplaatst op: 7-10-2019

Adfiz feliciteert in oktober 2019

Adfiz feliciteert in oktober 2019

Iedere maand zijn er bijzondere, belangrijke of feestelijke gebeurtenissen binnen Adfiz. Bijvoorbeeld een lustrumjaar lidmaatschap of bedrijf, fusies en overnames en toetreding van nieuwe leden. Deze maand feliciteren we de volgende kantoren die een lustrumjaar lidmaatschap vieren: