Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Samen met circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt heeft Adfiz de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen stimuleert adviseurs om zich nog dit jaar Adviseur Duurzaam Wonen te mogen noemen.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

De AFM heeft in navolging van EIOPA een aantal aandachtspunten gepubliceerd voor consumenten over hoe men inzicht kan krijgen in verzekeringsdekking en actie kan nemen in coronatijd.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Kifid evaluatie van start

Kifid evaluatie van start

Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar.

Nieuws
geplaatst op: 29-4-2020

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen voor adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen voor adviseurs en verzekeraars

Op 2 april jl. maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat ondernemers uitstel van betaling van een aantal belastingen uitstel kunnen aanvragen. Hierbij werd onder andere de assurantiebelasting genoemd. De afgelopen weken was nog niet duidelijk wie aanspraak kon maken op dit uitstel. Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst nu bevestigd dat deze uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting enkel geldt voor de aangifteplichtigen. Dit zijn adviseurs en verzekeraars. In dit ledenbericht gaan we in de op de gevolgen voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 28-4-2020

Klantcommunicatie: “Ik wil dat onze klanten altijd zijn doordrongen van onze toegevoegde waarde”

Klantcommunicatie: “Ik wil dat onze klanten altijd zijn doordrongen van onze toegevoegde waarde”

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies, nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden om de klant optimaal te kunnen blijven ondersteunen. In deze serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om met collega’s zijn ervaringen te delen rondom een aspect dat te maken heeft met de huidige crisis. Auke Gijsbertse van Bielderman Koetsier vertelt hoe hij zijn klanten informeert over regelingen die aanbieders klanten nu bieden.

Nieuws
geplaatst op: 28-4-2020

6 mei: webinar impact en kansen coronacrisis

6 mei: webinar impact en kansen coronacrisis

Op woensdagmiddag 6 mei 2020 organiseert de Federatie van Assurantieclubs van 15–16u een webinar over hoe de coronacrisis impact heeft op en kansen biedt voor jou en je klanten. Ook als je geen lid bent van een assurantieclub die bij de Federatie is aangesloten kun je je aanmelden om de uitzending te bekijken.

Nieuws
geplaatst op: 23-4-2020

Checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

Checklist zakelijke klanten en de coronacrisis

De afgelopen weken hebben voor veel adviseurs in het teken gestaan van het aanpassen van de organisatie en oplossen van acute problemen bij klanten. Wij krijgen signalen dat het in veel gevallen gelukkig lukt om constructieve afspraken te maken met verzekeraars. Nu duidelijk is dat de gevolgen van het coronavirus nog een tijd zullen aanhouden, zien wij dat in toenemende mate adviseurs ook hun zakelijke klanten proactief benaderen. Om je hierbij te ondersteunen hebben we een beknopte checklist van onderwerpen gemaakt die je kan helpen bij dit gesprek.

Nieuws
geplaatst op: 23-4-2020

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat nieuwe wetgeving voor verdeling van pensioen bij scheiding pas per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Nieuws
geplaatst op: 22-4-2020

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben minister Koolmees een aangepast verzoek gedaan om kleine pensioenen (lager dan afkoopgrens van 497,27 per jaar) automatisch over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer.

Nieuws
geplaatst op: 21-4-2020

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Videobellen: “Alles staat of valt met een goede voorbereiding”

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies (vragen), nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden. In deze nieuwe serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om zijn ervaringen rondom een aspect dat te maken heeft met corona met collega’s te delen. Raymond Bal van Overbeeke bijt het spits af met videobellen dat hij en zijn collega’s breed inzetten om contact te houden met hun klanten.