Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 6-5-2020

Maandcolumn: Meer dan een paar onsjes meer

Maandcolumn: Meer dan een paar onsjes meer

Hoe zorg je dat consumenten ook tijdens de looptijd van financiële producten de juiste financiële afwegingen en keuzes blijven maken? Dit is één van de grootste vraagstukken waar wetgever, toezichthouder en markt sinds de invoering van het provisieverbod mee worstelen. Uit de evaluatie van het provisieverbod bleek klip en klaar dat er nog geen duurzaam model is om goede nazorg te financieren. Dat is alweer twee jaar geleden, en een oplossing is nog niet in zicht. Ik vind het dan ook een goede zaak dat de AFM onlangs heeft aangekondigd onderzoek te willen doen naar de beheerfase.

Nieuws
geplaatst op: 6-5-2020

Een greep uit de ledenberichten van april 2020

Een greep uit de ledenberichten van april 2020

Ieder begin van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Nieuws
geplaatst op: 4-5-2020

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Met het oog op de plannen voor een pensioenstelsel hebben we onderzocht wat de effecten zijn van de invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie op een bestaande pensioenregeling (premieovereenkomst). De uitkomsten hiervan hebben wij gepubliceerd in het rapport Pensioenvergelijking: leeftijdsafhankelijke premie versus leeftijdsonafhankelijke premie. Het kabinet kiest voor invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie (flatrate) voor álle pensioenregelingen.

Nieuws
geplaatst op: 4-5-2020

Adfiz evenementen in ieder geval tot 20 mei opgeschort

Adfiz evenementen in ieder geval tot 20 mei opgeschort

Zoals bekend zijn de door de overheid getroffen maatregelen en adviezen om verspreiding van het coronavirus in te dammen verlengd tot 20 mei. Wellicht ten overvloede: dit betekent dat de door ons georganiseerde bijeenkomsten tot die datum niet doorgaan.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Adfiz partner sectorcollectief Duurzaam Wonen

Samen met circa 80 bedrijven en instanties uit de hypotheekmarkt heeft Adfiz de handen ineengeslagen om de verduurzaming van de Nederlandse koopwoningmarkt te versnellen. Het Sectorcollectief Duurzaam Wonen stimuleert adviseurs om zich nog dit jaar Adviseur Duurzaam Wonen te mogen noemen.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

AFM publiceert tips voor consumenten in coronatijd

De AFM heeft in navolging van EIOPA een aantal aandachtspunten gepubliceerd voor consumenten over hoe men inzicht kan krijgen in verzekeringsdekking en actie kan nemen in coronatijd.

Nieuws
geplaatst op: 30-4-2020

Kifid evaluatie van start

Kifid evaluatie van start

Het ministerie van Financiën start met een evaluatie van Kifid. Adfiz is daarbij betrokken via een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de stakeholders. Wij zullen onze inzet voor deze klankbordgroep voorbereiden gezamenlijk met de OvfD en de VV&A. De evaluatie loopt tot komend najaar.

Nieuws
geplaatst op: 29-4-2020

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen voor adviseurs en verzekeraars

Uitstel assurantiebelasting geldt alleen voor adviseurs en verzekeraars

Op 2 april jl. maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat ondernemers uitstel van betaling van een aantal belastingen uitstel kunnen aanvragen. Hierbij werd onder andere de assurantiebelasting genoemd. De afgelopen weken was nog niet duidelijk wie aanspraak kon maken op dit uitstel. Op vragen van Adfiz en het Verbond van Verzekeraars heeft de Belastingdienst nu bevestigd dat deze uitstelmogelijkheid van de betaling van assurantiebelasting enkel geldt voor de aangifteplichtigen. Dit zijn adviseurs en verzekeraars. In dit ledenbericht gaan we in de op de gevolgen voor jou als adviseur.

Nieuws
geplaatst op: 28-4-2020

Klantcommunicatie: “Ik wil dat onze klanten altijd zijn doordrongen van onze toegevoegde waarde”

Klantcommunicatie: “Ik wil dat onze klanten altijd zijn doordrongen van onze toegevoegde waarde”

Wat opvalt aan deze coronatijden is dat veel bedrijven, organisaties en particulieren experimenteren met nieuwe vormen van (klant)contact, advies, nazorg, bedrijfsvoering etc. Zo wordt op tal van manieren geprobeerd om de maatschappij en het eigen bedrijf draaiende te houden om de klant optimaal te kunnen blijven ondersteunen. In deze serie ledenverhalen vragen we wekelijks aan een lid om met collega’s zijn ervaringen te delen rondom een aspect dat te maken heeft met de huidige crisis. Auke Gijsbertse van Bielderman Koetsier vertelt hoe hij zijn klanten informeert over regelingen die aanbieders klanten nu bieden.

Nieuws
geplaatst op: 28-4-2020

6 mei: webinar impact en kansen coronacrisis

6 mei: webinar impact en kansen coronacrisis

Op woensdagmiddag 6 mei 2020 organiseert de Federatie van Assurantieclubs van 15–16u een webinar over hoe de coronacrisis impact heeft op en kansen biedt voor jou en je klanten. Ook als je geen lid bent van een assurantieclub die bij de Federatie is aangesloten kun je je aanmelden om de uitzending te bekijken.