Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2019

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken dat mensen op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van hun pensioenkapitaal ineens kunnen opnemen. Graag nodigen we je uit om hierover je mening te geven. Deze input is van nut als we als Pensioencommissie reageren op dit voorstel.

Nieuws
geplaatst op: 9-7-2019

Online tool PensioenRust uitgebreid met AO; gaat verder onder de naam FinRust

Online tool PensioenRust uitgebreid met AO; gaat verder onder de naam FinRust

PensioenRust, de online tool waarmee je je klanten snel financieel- en pensioeninzicht biedt, is onlangs uitgebreid met een arbeidsongeschiktheid module. De tool, waarvan Adfiz-lid Kok Advies uit Amstelveen mede initiatiefnemer is, heet daarom voortaan FinRust. Met de online software van FinRust kun je ondernemers en werknemers snel en effectief inzicht bieden in de persoonlijke financiële situatie bij (vroeg)pensioen, overlijden én arbeidsongeschiktheid.

Publicaties
geplaatst op: 8-7-2019

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

Publicatie Schade Magazine: risico’s waar veehouders mee geconfronteerd kunnen worden

In het nieuwste nummer van Schade Magazine hebben we weer een artikel gepubliceerd over risicomanagement. In dit artikel komt Joris Raaijmakers, risicomanager bij Zuiderhuis uit Weert, aan het woord. Hij vertelt daarin over de specifieke risico’s waar veehouders mee geconfronteerd worden en hoe hij deze klanten daarover optimaal adviseert.

Nieuws
geplaatst op: 3-7-2019

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Minister Hoekstra onderstreept belang van adviseur op taximarkt

Gisteravond is de Kamerbrief verschenen over (on)verzekerbaarheid op de taximarkt. Deze brief bevestigt het beeld dat adviseurs in de praktijk al signaleren. Het aantal verzekeraars dat formeel actief is op de straattaximarkt is in 2019 gereduceerd tot twee verzekeraars. Het aantal spelers is in een aantal jaren meer dan gehalveerd. Hoewel het aanbod buiten de grote steden soms iets ruimer is, bevestigen deze statistieken de stelling van Adfiz dat er geen sprake is van concurrentie op de taximarkt. Uit de Kamerbrief blijkt ook dat de premies sinds 2014 bijna zijn verdubbeld. Hier staat tegenover dat de schadelast een vergelijkbare trend kent.

Evenementen
geplaatst op: 3-7-2019

Save the date: Adfiz Zakelijk Platform 18 september  

Save the date: Adfiz Zakelijk Platform 18 september  

Ben jij actief in de zakelijke markt? Dan is het 6e Zakelijk Platform op woensdag 18 september 2019 hét jaarlijkse Adfiz-evenement om collega’s te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over zaken die jou bezighouden. De bijeenkomst bestaat uit een plenair programma en drie expertsessies. Zet deze datum alvast in je agenda of meld je direct aan!

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2019

Een greep uit de ledenberichten van de maand juni 2019

Een greep uit de ledenberichten van de maand juni 2019

Iedere eerste werkdag van de maand publiceren we een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten van de afgelopen maand.

Nieuws
geplaatst op: 1-7-2019

Maandcolumn: de juiste mensen vinden én houden

Maandcolumn: de juiste mensen vinden én houden

Me nog beradend op hoe ik het onderwerp van deze column ga aanvliegen, dwaalt mijn blik naar buiten. De zon schijnt ongenadig, het is dik 30 graden en de enkeling die zich deze namiddag buiten waagt, zoekt de schaduw en verkoeling op van de bomenrij waar ik – van achter m’n bureau op het Adfiz kantoor in Amersfoort – zicht op heb. Het doet denken aan een verhaal uit de Camera Obscura van Hildebrand. Daarin rept de schrijver over een ‘brandendhete vrijdagnamiddag in een zekere Hollandse stad. Zo heet en zo brandend dat de mussen van het dak vallen’.

Persberichten
geplaatst op: 27-6-2019

Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk 

Efficiënte uniforme aanpak aflossingsvrij blijkt onmogelijk 

Zoals bekend overlegden NVB, Verbond van Verzekeraars, Adfiz en OvFD de afgelopen maanden om tot een efficiënte en klantgerichte samenwerking te komen in het aflossingsvrij-dossier. Dit is van belang omdat adviseurs met veel verschillende geldverstrekkers samenwerken. Afspraken over een uniforme invulling van de samenwerking (bijv. over klantbenadering, het delen van klantgegevens en de onderlinge terugkoppeling) dragen enorm bij aan een efficiënte aanpak.

Nieuws
geplaatst op: 27-6-2019

Veel verschillen bij de implementatie van de IDD in Europa

Veel verschillen bij de implementatie van de IDD in Europa

Vorige week kwamen de bij BIPAR aangesloten verenigingen uit de diverse Europese landen weer bijeen voor de halfjaarlijkse bijeenkomst. Op de agenda stond dit keer met name het delen van ervaringen rondom de implementatie van de Europese richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling (IDD).

Nieuws
geplaatst op: 26-6-2019

Adfiz reageert op AFM-consultatie Principes voor informatiebeveiliging 

Adfiz reageert op AFM-consultatie Principes voor informatiebeveiliging 

De afgelopen weken heeft de AFM marktpartijen geconsulteerd over haar Principes voor informatiebeveiliging. De AFM verwacht van financiële ondernemingen en dat zij voldoende garanties treffen voor de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie en de beschikbaarheid van informatie, data en systemen. We hebben in de consultatie onder meer gewezen op aanbieders die steeds vaker klantgegevens niet delen, de onduidelijke samenhang met de AVG en de risico’s van doorslaande formalisering.