Adfiz nieuws

Nieuws
geplaatst op: 5-9-2018

Veel te doen over pensioen – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september  

Veel te doen over pensioen – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september  

Gelukkig is pensioen geen onverzekerbaar risico, maar het is wel een onderwerp waar veel over te doen is. Het kabinet, vakbonden en werkgevers onderhandelen al een half jaar achter gesloten deuren over een nieuw pensioenakkoord. Naar verwachting moet één en ander voor Prinsjesdag helder zijn. Tijdens de Expertsessie op het Zakelijk Platform op woensdag 19 september word je bijgepraat over ontwikkelingen op pensioenvlak.

Nieuws
geplaatst op: 4-9-2018

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Onverzekerbaarheid in de inkomensbranche – Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

In de media is de laatste tijd veel aandacht voor beroepen die fysiek gezien niet of nauwelijks tot pensioengerechtigde leeftijd zijn uit te voeren. Met het stijgen van de AOW-leeftijd zal het voor sommige zelfstandigen simpelweg niet meer mogelijk zijn hun beroep tot het bereiken van deze leeftijd uit te oefenen. Hoe ga jij hier als adviseur mee om en wat kun je verwachten van verzekeraars? Bied je de klant enkel een tijdelijke AOV aan? Of wordt het arbeidsongeschiktheidsrisico vanaf een bepaalde leeftijd helemaal onverzekerbaar? Ontdek het tijdens de expertsessie op het Zakelijk Platform woensdag 19 september. Leden van de NVIA ontvangen 3 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie.

Nieuws
geplaatst op: 3-9-2018

Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Maandcolumn: Verantwoordelijkheid nemen

Vorige week – toen ik las dat de Consumentenbond het onnodig vind om de klant langs een adviseur te sturen voor kleine hypotheekwijzigingen – had ik een déjà vu. Exact één jaar geleden beweerde de bond namelijk exact hetzelfde: ‘banken gebruiken hun hypotheekklanten als melkkoe door ze bij kleine hypotheekwijzigingen te verplichten een ‘dure’ adviseur te raadplegen’, heette het toen. Ik herinner me dat nog goed, want ik wijdde er mijn eerste maandcolumn aan. De consumentenorganisatie verpakt oude wijn in nieuwe zakken, zo blijkt. Ik blijf klare wijn schenken en zeg daarover net als vorig jaar: geen advies; dat kan pas duur uitpakken.

Nieuws
geplaatst op: 30-8-2018

Onderzoek naar dealerpolissen

Onderzoek naar dealerpolissen

Met enige regelmaat ontvangen we klachten over autodealerpolissen die via de netwerken van autodealers verlieslatend in de markt gezet zouden worden. Naast opvallend lage premies zou het in andere situaties juist gaan om polisvoorwaarden met een gouden randje die niet ‘uit kunnen’. Naar aanleiding van de signalen zijn we een onderzoek hiernaar gestart. Jij kunt ons daarbij helpen.

Nieuws
geplaatst op: 28-8-2018

Verwerken BSN door adviseurs niet verboden - Adfiz reageert op een misverstand dat breed in de markt aanwezig is

Verwerken BSN door adviseurs niet verboden - Adfiz reageert op een misverstand dat breed in de markt aanwezig is

In juli antwoordde het Ministerie van Financiën de Contactgroep Automatisering dat zij geen aparte wettelijke grondslag zal bevorderen voor adviseurs en bemiddelaars om het Burgerservicenummer (BSN) te mogen gebruiken. De publicaties hierover hebben in de markt veelvuldig tot de misvatting geleid dat het BSN helemaal niet verwerkt mag worden door financieel adviseurs. Aangezien hierover veel vragen blijven bestaan licht Adfiz toe hoe het wel zit met het BSN-nummer en de AVG.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 28-8-2018

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Asbest; feiten, fabels, ontwikkelingen en aansprakelijkheid - Expertsessie Zakelijk Platform 19 september

Installatiewerkzaamheden waarbij per ongeluk in asbesthoudend materiaal gezaagd wordt, een pand waarin een huurder asbestleidingen ontdekt, een brand waarbij asbestdeeltjes op naburige erven terecht komen of een hagelstorm waardoor asbesthoudend dakmateriaal beschadigt. De praktijk laat talloze voorbeelden zien waarin asbest een hoofdrol speelt en die leiden tot juridische geschillen. In de expertsessie tijdens het Zakelijk Platform 19 september gaat mr. Piet Bosma, schade-expert bij Lengkeek middels een interactieve workshop in op hoe je als adviseur je klant hier het beste bij kunt ondersteunen. Vraagstukken die, met de toenemende overheidsmaatregelen op het gebied van asbest, steeds vaker gaan spelen. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Publicaties
geplaatst op: 21-8-2018

Permanente aandacht voor AVG in VVP Ken je Vak

Permanente aandacht voor AVG in VVP Ken je Vak

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens ingegaan. Inmiddels heb je waarschijnlijk de nodige wijzigingen in jouw bedrijfsvoering en informatievoorziening aangebracht, maar de AVG heeft blijvend aandacht nodig. In het augustusnummer van VVP geven we in de rubriek ‘Ken je vak’ uitleg over hoe je ook na 25 mei nog aan de privacy-wetgeving kunt voldoen.

Categorien: Privacy
Nieuws
geplaatst op: 20-8-2018

Doet jouw kantoor al mee aan het BedrijfsVergelijkend Onderzoek?

Doet jouw kantoor al mee aan het BedrijfsVergelijkend Onderzoek?

Sinds twee jaar houden we aan het begin van het jaar de nieuwjaarspeiling om inzicht te geven in de bedrijfseconomische ontwikkelingen bij advieskantoren. Op verzoek van veel leden starten we dan ook weer met het BedrijfsVergelijkend Onderzoek (BVO). Tijdens een BVO spiegel je je kantoor aan vergelijkbare kantoren. De inzichten die dit oplevert helpen je bij je ondernemerschap.

Evenementen
geplaatst op: 16-8-2018

Uitnodiging Jong Management – Werken in een familiebedrijf

Uitnodiging Jong Management – Werken in een familiebedrijf

Op donderdag 6 september staat de volgende Adfiz Jong Management bijeenkomst op de agenda. Deze editie staat in het teken van ‘werken in een familiebedrijf’. Bernardo Walta (commercieel directeur Goudse) zal de bijeenkomst openen en vertellen over het familiekarakter van De Goudse. Aansluitend gaan we in gesprek met een oud Jong Management-leden die nu leiding geven binnen een familiebedrijf. Ben jij een Jonge Manager tot 40 jaar en werkzaam in een familiebedrijf? Geef je dan nu op. Of stuur deze uitnodiging door naar collega’s voor wie dit interessant is.

Categorien:
Publicaties
geplaatst op: 31-7-2018

FD brengt onverzekerbaarheid onder de aandacht

FD brengt onverzekerbaarheid onder de aandacht

Het Financieele Dagblad opende vanmorgen met een artikel over de (praktische) onverzekerbaarheid van een toenemend aantal 'risicovolle' beroepen. Als belangrijkste oorzaken noemt de krant de strengere kapitaaleisen voor verzekeraars en de trend onder aanbieders om alleen de beste risico's te willen dekken. ‘Het wordt nu zo nijpend, dat het tijd is om de noodklok te luiden’, zegt ook Enno Wiertsema in het artikel.