Stappenplan SFDR 

Stap 2 - Voldoe aan de organisatorische en informatievereisten  
De SFDR bevat regels die kort gezegd vereisen dat partijen in het kader van transparantie over duurzaamheid: 

  • hun interne beleid aanpassen,  
  • meer informatie verschaffen  

De regels hebben daarmee betrekking op organisatorische vereisten (intern beleid) en informatievereisten (productinformatie en informatie op websites). Van partijen wordt verwacht dat hieraan wordt voldaan, tenzij de SFDR de keuze biedt om dit niet te doen (comply or explain). 

De SFDR richt zich hierbij voornamelijk op de impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de beleggingen en op de impact van de beleggingen op duurzaamheidsfactoren*. 

In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste organisatorische en informatievereisten die van toepassing zijn op verstrekkers van verzekeringsadvies onder de SFDR. Sommige eisen gelden in aanvulling op eisen die al bestaan op grond van bestaande sectorale wetgeving**, andere eisen zijn volledig nieuw. Dit is aangegeven met een X in de betreffende kolom. We hebben modellen ontwikkeld om efficiënt aan de nieuwe regels te voldoen. De modellen moeten deels worden verwerkt in bestaand beleid of bestaande procedures. De modellen bevatten voorbeeldteksten die desgewenst kunnen worden aangepast. 

 

Onderwerp 

Aanvulling 

Nieuw 

Tools 

Verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsrisico's)

X (beleid) 

X
(website)
 

Model verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsrisico's)  

Verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsfactoren)  

 

X 
(beleid en website) 

 

Model verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsfactoren)  

 

Beloningsbeleid 

X 

 

Model beloningsbeleid 

Informatieverstrekking 

X 

 

Model informatieverstrekking 

 

Let op: De hierboven genoemde informatie dient actueel te worden gehouden. Bij wijziging van beleid moet de informatie op de website worden aangepast. 

*) Duurzaamheidsrisico's zijn aspecten op ecologisch, sociaal of governancegebied die een materieel negatief effect kunnen hebben op de waarde van beleggingen.  
Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. De vraag daarbij is of de bedrijven of activiteiten waarin belegd wordt een negatieve impact hebben op een of meer van deze factoren.  

**) Denk hierbij aan de regels voor adviseurs en bemiddelaars op grond van de IDD/Wft. Zie daarvoor ook het kennisportaal Europa.