Stappenplan SFDR 

Stap 3 - Ontvang de juiste informatie van aanbieders  
Om je klanten goed te kunnen adviseren over duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren die verband houden met de verzekeringen met een beleggingscomponent, is de informatie van de aanbieders van deze verzekeringen van belang. Hoewel je zelf niet verantwoordelijk bent voor de inhoud van bepaalde informatie, heb je die informatie wel nodig om goed te kunnen adviseren. Neem daarom tijdig contact op met de voor jou relevante aanbieders. 

Als je een rol hebt in het verschaffen van (precontractuele) informatie aan je klanten, zeker als dit duurzame financiële producten betreft, is het van belang om de juiste, complete informatie van de aanbieders te hebben ontvangen en daar goede afspraken met de aanbieders over te maken. 

De SFDR kent op sommige punten verdergaande verplichtingen voor aanbieders van financiële producten dan voor adviseurs. In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste verschillen. 

 

Onderwerp 

Adviseurs 

Aanbieders 

Opmerking 

Verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsrisico's)  

X

X 

 

Verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsfactoren)  

X 

X 

 

Beloningsbeleid 

X 

X 

 

Precontractuele informatie  

X 

X 

 

Precontractuele informatie over impact op duurzaamheidsfactoren per product 

 

X 

Vanaf 30 december 2022 

Precontractuele informatie over financiële producten die ESG-kenmerken* promoten 

 

X 

 

Precontractuele informatie over financiële producten met duurzaam beleggen als doel  

 

X 

 

Informatie op website over financiële producten die ESG-kenmerken* promoten of duurzaam beleggen als doel hebben  

 

X 

 

Periodieke informatie over financiële producten die ESG-kenmerken* promoten of duurzaam beleggen als doel hebben 

 

X 

Vanaf 1 januari 2022 

 

*) ESG-kenmerken zijn kenmerken op ecologisch, sociaal en governancegebied. In het Model - Verzekeringsadviesbeleid (duurzaamheidsrisico's en duurzaamheidsfactoren) wordt nader ingegaan op ESG-kenmerken