Stappenplan SFDR 

Stap 1 - Bepaal of jouw onderneming onder de SFDR valt 
De SFDR is van toepassing op bepaalde dienstverlening. Daarnaast is de omvang van jouw onderneming van belang. Door de onderstaande twee vragen voor jezelf te beantwoorden weet je of de SFDR op jouw onderneming en dienstverlening van toepassing is. 

Heeft jouw onderneming ten minste drie werknemers? Dan valt jouw onderneming mogelijk onder de SFDR. Voor ondernemingen met minder dan drie werknemers geldt een uitzondering. Op die ondernemingen is de SFDR niet van toepassing. 

Let op: De rechtsvorm van jouw onderneming is niet van belang. Het maakt dus niet uit of je een naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschappen onder firma of bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt. Hoewel hier nog geen definitieve duidelijkheid over is, ligt het voor de hand dat vennoten en directeuren ook bij het aantal werknemers meegeteld moeten worden.   

Let op: De SFDR spreekt over het aantal werknemers en niet over het aantal FTE's. Het gaat dus om het aantal personen dat werkzaam is bij jouw onderneming en niet om de vraag of zij fulltime of parttime in dienst zijn. 

Let op: Ook als jouw onderneming is uitgezonderd, kun je nog wel met de SFDR te maken krijgen als je advies verstrekt over verzekeringen met een beleggingscomponent. Aanbieders van deze verzekeringen moeten hun productinformatie namelijk wel in overeenstemming met de SFDR brengen. Je kunt daar dus eventueel vragen over krijgen van klanten. Ga daarom door naar Stap 3. 

Hebben de werkzaamheden van jouw onderneming betrekking op advies over verzekeringen met een beleggingscomponent (IBIP’s)*? Dan valt jouw onderneming onder de SFDR. 

De SFDR is ook van toepassing op het verlenen van beleggingsadvies als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en MiFID II en het aanbieden van diverse financiële producten. Deze categorieën laten we hier verder onbesproken. Dit stappenplan behandelt alleen wijzigingen aan het verzekeringsadviesbeleid. 

Let op: 'Advies' is de verstrekking van een persoonlijke aanbeveling aan een specifieke klant. De SFDR hanteert hierbij dezelfde adviesdefinitie als de Wet op het financieel toezicht (Wft). Een algemeen advies om een verzekering met een beleggingscomponent af te sluiten zonder een specifieke verzekering aan een klant te adviseren of een algemeen advies aan een groep klanten, geldt niet als advies in de zin van de SFDR en valt dus niet onder de SFDR. 

Let op: Advies over pensioenfondsproducten en PPI-producten vallen niet onder de SFDR, terwijl het aanbieden van deze producten wel onder de SFDR valt. Op dit moment is nog niet duidelijk of advies over verzekerde regelingen onder de SFDR valt. Als hier definitieve duidelijkheid over is, zullen we deze pagina actualiseren. 


Financiële producten bedoeld voor uitkeringen in verband met pensioen, kunnen wel onder de regels voor advies uit de SFDR vallen, maar alleen als er sprake is van verzekeringen met een beleggingscomponent. 

Let op: Ook advies over verzekeringen met een beleggingscomponent aan professionele klanten valt onder de SFDR. 

Voorbeelden: 
Wel onder de SFDR valt: 

  • Productadvies aan een klant over een bepaalde beleggingsverzekering zoals een kapitaalverzekering of een lijfrenteverzekering, waarbij (een deel van) de premie wordt belegd in onderliggende beleggingsfondsen 
  • Productadvies aan een klant over een belegging in een bepaald beleggingsfonds 

Niet onder de SFDR valt: 

  • Productadvies over schadeverzekeringen 
  • Productadvies aan een werkgever over tweede pijler pensioenproducten (pensioenfondsen zelf zijn wel aan verdere transparantievereisten onderworpen)
  • Algemeen advies aan een klant om een verzekering met een beleggingscomponent af te sluiten zonder daarbij een specifieke verzekering te adviseren 
  • Bemiddeling voor een klant in een bepaalde verzekering met een beleggingscomponent zonder de klant daarbij te adviseren over een specifiek product.

*) IBIP staat voor 'insurance-based investment product'. Een verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct of IBIP komt grotendeels overeen met een 'verzekering met een beleggingscomponent' zoals gedefinieerd in de Wft.