Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Zorginhoudelijke afspraken fors toegenomen, nu niet de korting afschaffen

Op 24 juni heeft minister Van Rijn van VWS een onderzoek over zorgcollectiviteiten naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief geeft de Minister aan dat de maximale collectiviteitskorting van 5% in ieder geval tot en met 2021 gehandhaafd blijft. Daarnaast is Van Rijn erg positief over het fors toegenomen aantal zorginhoudelijke afspraken. In het najaar komt zijn opvolger, Tamara van Ark, met een beleidsreactie over de toekomst van de collectiviteitskorting. In dit ledenbericht vatten de belangrijkste conclusies uit het onderzoeksrapport van Equalis voor je samen.

Forse stijging zorginhoudelijke afspraken

Een van de belangrijkste conclusies in het rapport is dat het aantal collectiviteiten sterk is afgenomen. Hier zijn wij als adviessector de afgelopen jaar ook veelvuldig mee geconfronteerd. Het goede nieuws is dat het percentage collectiviteiten met zorginhoudelijke afspraken sterk is toegenomen. In 2016 werden er bij 20% van de werkgeverscollectiviteiten zorginhoudelijke afspraken gemaakt, in 2020 is dat gegroeid naar 89% van alle onderzochte collectiviteiten afspraken. Dit is in lijn met de afspraken van onze Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies die in 2016 is aangenomen.

Positieve effecten in andere domeinen
Naast de effecten (besparingen) van zorginhoudelijke afspraken op de Zvw-kosten heeft Equalis ook uitgebreid aandacht voor baten in aanpalende domeinen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gedaald verzuimpercentage dat mede te danken is aan relevante zorginhoudelijke afspraken. Tot een jaar geleden telden dergelijke effecten bij beleidsmakers niet mee. Dat hier nu wel nadrukkelijk aandacht en waardering voor is, is positief.

Betrokkenheid van adviseur leidt tot meer zorginhoudelijke afspraken
Equalis heeft in het onderzoeksrapport nadrukkelijk oog voor de rol van het intermediair. Daarnaast blijkt uit de diverse tabellen in het rapport, dat naarmate er meer zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt voor een collectiviteit er verhoudingsgewijs vaker een adviseur is betrokken bij het contract. En dus ook andersom: hoe vaker een contract rechtstreeks loopt bij een zorgverzekeraar, hoe vaker er geen zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt.

Weging effect zorginhoudelijke afspraken
Naast deze positieve punten is er ook reden tot zorg. De manier hoe Equalis zorginhoudelijke afspraken weegt in relatie tot de korting is discutabel. Volgens de onderzoekers vindt er bij veel collectiviteiten mogelijk kruissubsidiering plaats met individueel verzekerden, omdat de besparing niet aannemelijk gemaakt kan worden. Van veel zorginhoudelijke afspraken is  echter bewezen dat ze een positief effect hebben, maar blijkt het nog niet mogelijk hier een concrete besparing aan te hangen. Wat ons betreft kan dat nooit een argument zijn om de collectiviteitskorting om die reden af te schaffen. De markt moet een langere periode worden gegund om de financiële baten van de bewezen positieve effecten aannemelijk te maken.

Vervolg

Zoals aangegeven komt de opvolger van minister Van Rijn in het najaar met een nadere visie op de collectiviteitskorting. In de lobby zullen wij het belang van dit kortingsinstrument onverminderd onder de aandacht blijven brengen, opdat de collectiviteitskorting ook na 2021 behouden blijft. Daarnaast is het aan jou als adviseur om met je klanten afspraken te blijven maken met zorgverzekeraars over relevante zorginhoudelijke afspraken. In ons portaal Zorgcollectiviteiten vind je een aantal handige hulpmiddelen.

Downloads:

De Kamerbrief over het polisaanbod

Het onderzoeksrapport van Equalis over zorgcollectiviteiten