Whitepaper verduurzaming gepubliceerd

Whitepaper verduurzaming gepubliceerd

Eerder dit jaar nodigden we je uit om de enquête Verduurzaming in te vullen. Deze was onderdeel van een onderzoek dat dr. Fred de Jong van de HAN University of Applied Sciences samen met ons en het register Belastingadviseurs uitvoerde naar de betrokkenheid en wensen van adviseurs bij duurzaamheid. Het whitepaper Het belang van duurzaam advies is onlangs gepubliceerd. 

>> naar het whitepaper 

De meeste adviseurs vinden duurzaamheid een belangrijk thema, zo blijkt uit het whitepaper. Ze zijn gemotiveerd om ermee aan de slag te gaan. Toch wordt het in gesprekken met klanten nog lang niet altijd meegenomen. De adviseurs worstelen met de concrete vertaling van het thema duurzaamheid in hun adviespraktijk. 

Enkele belangrijke conclusies 
Adviseurs geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning om duurzaamheid in de advisering op te kunnen nemen: 

  • zo is er behoefte aan concreet en eenduidig beleid vanuit de overheid met betrekking tot verduurzamingsmaatregelen die adviseurs in hun adviezen kunnen betrekken, 
  • verwachten adviseurs van hun brancheorganisaties dat zij lobbyen voor meer instrumenten om verduurzaming in de adviespraktijk te betrekken en willen ze ondersteuning met opleidingen en kennis op het gebied van duurzaamheid, 
  • ook zien adviseurs een belangrijke rol voor brancheorganisaties om adviseurs te stimuleren om met duurzaamheid aan de slag te gaan.