Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad van State

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar Raad van State

Afgelopen vrijdag is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het voorjaar samen met het advies van de Raad van State naar de Tweede Kamer wordt gezonden. Op dat moment wordt de tekst van het wetsvoorstel openbaar.  

Eerder is al een ontwerp voor het wetsontwerp ter consultatie aan de pensioenmarkt voorgelegd, waarop wij uiteraard hebben gereageerd. Op basis van dit conceptwetsvoorstel hebben we eerder dit jaar ook het kennisportaal Nieuw pensioenstelsel ontwikkeld. De inhoud van dit portaal is dus nog niet definitief, maar zullen we actualiseren zodra meer bekend is over de uiteindelijke wet. 

Het streven is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking te laten treden. Er is een periode van vier jaar – tot 1 januari 2027 – om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.