Wetgeving in de maak om bedrijven gericht te informeren over cyberdreigingen

Wetgeving in de maak om bedrijven gericht te informeren over cyberdreigingen

Steeds meer bedrijven maken werk van het treffen van maatregelen om een cyberaanval te voorkomen, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Dat is een goede en noodzakelijke ontwikkeling omdat het aantal bedrijven dat vorig jaar met een cyberaanval te maken heeft gehad sterk is gestegen en cyberdreiging een reëel operationeel risico is geworden. Om het Nederlandse bedrijfsleven te helpen digitaal weerbaarder te worden, is wetgeving in de maak om het mogelijk te maken bedrijven te informeren over digitale dreigingen. 

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten niet alleen met vitale bedrijven (onder andere financiële instellingen, energieleveranciers, telecomaanbieders) te delen, maar ook het niet-vitale bedrijfsleven. Onze samenwerkingspartner Digital Trust Center (DTC) is - in aanloop naar deze wetgeving - vorig jaar al begonnen met het publiceren van bij de overheid bekende informatie over ernstige digitale dreigingen. Daarnaast is er een pilot gestart om gericht dreigingsinformatie te kunnen uitwisselen met 57 bedrijven die zich vooraf hiervoor hebben aangemeld. Deze bedrijven delen relevante informatie over hun netwerk- en informatiesystemen met het DTC, die het vervolgens vergelijkt met bij het DTC bekende dreigingsinformatie. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. 

Wil je zelf aan de gang met het digitaal weerbaarder maken van je onderneming of heb je klanten die je hierover wilt adviseren, bezoek dan zeker ons kennisportaal Cyberrisico's.