Wet bescherming klokkenluiders aangenomen in de Tweede Kamer

Wet bescherming klokkenluiders aangenomen in de Tweede Kamer

In 2019 is er een Europese richtlijn aangenomen die de bescherming van klokkenluiders regelt. Deze richtlijn had eigenlijk per 1 januari 2022 al in Nederlandse wetgeving opgenomen moeten zijn, maar het wetgevingstraject heeft vertraging opgenomen. De Tweede Kamer heeft de wet aangenomen, maar in afwachting van de Eerste Kamer is de ingangsdatum nog niet bekend.

In augustus 2022 hebben wij in een ledenbericht aangegeven welke wijzigingen deze wet heeft voor advieskantoren.  

In het wetgevingstraject zijn er nog wat wijzigingen doorgevoerd. Zo moeten organisaties het mogelijk maken om anoniem te melden. Dit kan met behulp van een externe vertrouwenspersoon of met behulp van bijvoorbeeld software.

Een andere toevoeging in het wetgevingstraject is dat het Huis voor Klokkenluiders, het expertise- en meldcentrum op het gebied van klokkenluiders, bevoegdheden van een toezichthouder krijgt om boetes en sancties op te leggen. De minister moet dit nog verder uitwerken in lagere wetgeving.

De Wet bescherming klokkenluiders moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Waarschijnlijk is dat een formaliteit, maar de definitieve ingangsdatum van de wet is daar nog wel van afhankelijk. Vanuit Adfiz wordt in de eerste helft van 2023 een webinar georganiseerd waarin de gevolgen van de Wet bescherming Klokkenluiders voor financieel adviseurs worden toegelicht.

Dit webinar zal worden gegeven door Geert Vermeulen van De Integriteitscoördinator. De definitieve datum van het webinar zal nog bekend gemaakt worden.