Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst

Vorige week donderdag openden we het verzekeringsbranchejaar 2020 tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst (NJB) in theater Spant In Bussum. Zowel tijdens het voorafgaande seminar Transparantie in Dienstverlening (exclusief voor leden) als tijdens de NJB zelf waren veel aanwezigen. 

Onze kersverse voorzitter, Roger van der Linden, opende met zijn speech de bijeenkomst die als thema ‘Vertrouwen leidt tot vertrouwen’ had. Roger verhaalde over het belang van samenwerken binnen de keten en met de klant om aan vertrouwen te werken. Belangrijk daarbij is ook om te beseffen dat het essentieel is dat we onszelf kunnen inleven in de beweegredenen van de ander. “Niet het ingraven in het eigen gelijk, maar het begrijpen van de ander helpt de samenwerking”, zei hij daarover. “Want vertrouwen kan alleen gegeven en verkregen worden als er ook verantwoordelijkheid wordt genomen”. Dat betekent volgens Roger ook dat we soms de eerste stap moeten zetten. Op welke vlakken hij daar kansen voor ziet, lees je in zijn volledige speech 

Uiteraard stond Roger in zijn speech ook stil bij het aftreden van Wim Heeres, eerder dit jaar. Wim nam tijdens de NJB afscheid van de branche. Roger bedankte Wim nogmaals uitvoerig voor zijn jarenlange en tomeloze inzet die eraan heeft bijgedragen dat Adfiz weer een bloeiende, gezonde en stevige vereniging is. “Als jouw opvolger had ik me geen betere uitgangspositie kunnen wensen”, besloot Roger. 

Prestatieonderzoek  
De Nieuwjaarsbijeenkomst is ook hét moment waarop aanbieders te horen krijgen hoe adviseurs de samenwerking met individuele verzekeraars beoordelen. De bekendmaking van de winnaars van het Prestatieonderzoek was het volgende onderdeel van de NJB. Grote (en enige) winnaar van de themaprijzen efficiency en verzekerbaarheid was a.s.r.. Uiteraard werden ook prijzen uitgereikt in de productcategorieën Schade, Pensioen en Inkomen (in de zakelijke markt) en Vermogen, Schade, Overlijdensrisico, Zorg en Hypotheek (bij particulier). 

>> Lees hier het persbericht over de uitslag van het Adfiz Prestatieonderzoek.  

Gezellige en drukbezochte nazit  
Na het plenaire deel van de Nieuwjaarsbijeenkomst startte de afsluitende borrel. Onder het genot van een drankje en een hapje gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek en op de foto.  

>> Een terugblik in beeld vind je hier.