Resultaten Adfiz Prestatie Onderzoek 2019

Resultaten Adfiz Prestatie Onderzoek 2019

Op donderdag 9 januari zijn tijdens de Adfiz Nieuwjaarsbijeenkomst de prijzen uitgereikt van het doorlopende Adfiz Prestatie Onderzoek, uitgevoerd door CYS. Het Adfiz Prestatie Onderzoek meet al jaren de prestatie van verzekeraars. Verzekeraars die in hun productcategorie overall het beste presteren ontvangen de prijzen.

Net zoals vorig jaar is ook dit jaar – naast de productcategorieën Schade, Pensioen en Inkomen (in de zakelijke markt) en Vermogen, Schade, Overlijdensrisico, Zorg en Hypotheek (bij particulier) - apart gekeken naar de samenwerking met aanbieders op belangrijke actuele thema’s. Dit jaar zijn dat de thema’s Efficiency, Verzekerbaarheid Zakelijk en Verzekerbaarheid Particulier. In totaal zijn vorig jaar 3.623 bruikbare ervaringen* verzameld van onafhankelijk financieel adviseurs.

Enno Wiertsema: “Dat er binnen de zakelijke markt sprake is van verharding, wordt inmiddels breed onderkend. Fors strengere voorwaarden, enorme premieverhogingen en de consolidatie-ratrace leiden ertoe dat zogenaamd lastige risico’s alsmaar moeilijker te verzekeren zijn. Maar met alle aandacht voor wat er binnen de zakelijke verzekeringsmarkt gebeurt, mogen we niet over het hoofd zien wat er zich op de particuliere markt voltrekt. Want ook daar staat door consolidatie en het toegenomen belang van big data de verzekerbaarheid van risico’s steeds meer onder druk. Vandaar dat we hebben besloten om dit jaar de themaprijs Beste Partner Verzekerbaarheid te splitsen in Verzekerbaarheid Zakelijk en Verzekerbaarheid Particulier.” 

De winnaars per categorie zijn:

Beste Partner
Verzekerbaarheid Zakelijk

Beste Partner
Verzekerbaarheid Particulier

Beste Partner
Efficiency

1 – a.s.r.
2 – Nationale-Nederlanden
3 - Allianz

1 – a.s.r.
2 – Nationale-Nederlanden
3 – Nh1816

1 – a.s.r.
2 – Nationale-Nederlanden
3 – Aegon

Zakelijk Schade

Zakelijk Pensioen

Particulier Vermogen

1 – De Goudse
2 – De Zeeuwse
3 – Turien & Co

1 – Allianz
2 – Brand New Day
3 – a.s.r.

1 – Scildon  
2 – Allianz
3 – RegioBank

Particulier Schade

Particulier Zorg

Particulier Hypotheek

1 – Nh1816 
2 – Noorderlinge
3 – De Zeeuwse    

1 – Stad Holland
2 – CZ
3 – ONVZ

1 – Obvion
2 – Allianz 
3 – Aegon

 

* Door methodologische onregelmatigheden voor de categorieën Particulier ORV en Zakelijk Inkomen in de respons over de laatste 10 weken, worden hiervoor dit jaar geen prijzen toegekend.  In het rapport van het Adfiz Prestatieonderzoek 2019 worden wel de totale NPS van die categorieën gerapporteerd.

__________________________________________________________________________________

Noot voor redactie (niet voor publicatie): 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joerie van Looij via 06-1463 6314

Foto’s van de prijsuitreiking worden vrijdagochtend toegezonden.

 

Bijlage: Rapport Adfiz Prestatie Onderzoek 2019