Veel te doen over pensioen – verslag expertsessie Zakelijk Platform

Nieuws
geplaatst op 25-9-2018  

Gelukkig is pensioen geen onverzekerbaar risico, maar wel een onderwerp waar veel over te doen is. Het kabinet, vakbonden en werkgevers onderhandelden al een half jaar achter gesloten deuren over een nieuw pensioenakkoord. Naar verwachting zou één en ander voor Prinsjesdag helder moeten zijn. Maar helaas was het pensioenakkoord de grote afwezige op Prinsjesdag. Nieuwe deadline is nu eind oktober. De dag na Prinsjesdag bespreken Mart Vreven (commercieel directeur Employee Benefits Allianz Nederland) en Bram Overbeek (manager Products & Markets Life & Income Allianz Nederland) tijdens de expertsessie Pensioen vijf belangrijke thema’s met impact op de pensioenbranche, op adviseurs en diens klanten:  

  • Consolidatie en shake-out onder uitvoerders en adviseurs: trends, impact op het verdienmodel, onderscheidend vermogen en nieuwe doelgroepen komen aan bod. 
  • Integratie  van de opbouw- en uitkeringsfase: de laatste producttrends worden besproken plus de lessons learned na 2 jaar doorbeleggen. 
  • Wetgeving en toezicht: kansen, rolverdeling met de uitvoerder en de impact van de nieuwe Leidraad Tweede Pijler Pensioenadvies. 
  • Individualisering: de pensioendeelnemer krijgt steeds meer keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid.  
  • Technologische revolutie: conversational artificial intelligence, machine learning, advanced analytics… enkele concrete voorbeelden passeren de revue.  

Wordt de pensioendeelnemer de nieuwe klant? De meningen zijn verdeeld. Want hoe krijgen we de pensioendeelnemer geactiveerd? De technologische revolutie kan daar zeker bij helpen. Ook de AFM ziet een rol voor robo-advies. Vraag is, bent u als adviseur klaar voor de toekomst? 

Bekijk hier de presentatie  

Lees hier het verslag van het plenaire gedeelte ‘Onverzekerbare risico’s’ 

Categorien: Pensioenen