Veel aandacht bij BIPAR overleg voor enkele grote Europese wetgevingstrajecten

Veel aandacht bij BIPAR overleg voor enkele grote Europese wetgevingstrajecten

Afgelopen week waren we bij het Bipar overleg over de actuele Europese dossiers. In de vele onderwerpen die in Europa spelen vallen met name twee grote wetgevingstrajecten op:

  • de Retail Investment Strategy, waarbij  gekeken wordt naar verdere harmonisering van de beleggingsregelgeving en regelgeving voor beleggingsverzekeringen (IBIPs).
  • de herziening van de IDD, de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie.

De uitkomst van beide trajecten is nog onduidelijk en met name de herziening van de IDD is nog in de verkennende fase. Tegelijk is van belang om met elkaar de thema’s te verkennen en te zien waar voor BIPAR de komende tijd de aandachtspunten liggen. Duidelijk is wel dat ondanks alle initiatieven om de Europese markt te harmoniseren de praktijk is dat markten verschillen. Het is belangrijk dat in regelgeving rekening wordt gehouden met verschillen in cultuur en praktijk tussen markten, zeker in de retail- verzekeringsmarkt. Eerder hebben wij je al een update gegeven van de ontwikkelingen inzake de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (IDD).

Tijdens de bijeenkomst hebben wij met de Europese collega’s de Engelstalige uitgave van Advies in cijfers 2022-2023 gedeeld. Voor veel van de aanwezige collega’s was deze uitgave een bron van inspiratie om ook in eigen land kwantitatief inzicht te geven in het belang van de intermediaire dienstverlening.