Update op eerder ledenbericht over afschaffing jubelton

Update op eerder ledenbericht over afschaffing jubelton

Vorige week hebben we je geïnformeerd over de voorgenomen afschaffing van de ‘jubelton’. Staatssecretaris Van Rij liet toen in de antwoorden op Kamervragen weten de schenkingsvrijstelling eigen woning gelijkgetrokken zou worden met de verhoogde, eenmalige schenkingsvrijstelling voor ouders aan hun kind tussen de 18 en 40 jaar. Gisteren is het definitieve voorstel door Van Rij gepubliceerd.

Uit het begeleidende persbericht blijkt dat beide schenkingsvrijstellingen toch niet naast elkaar ingezet mogen worden. Ouders kunnen bij de schenking aan hun kind in 2023 dus gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling eigen woning OF van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling. De hoogte van beide schenkingsvrijstellingen is gelijk, namelijk € 27.231. Vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning definitief afgeschaft. Echter: doordat beide schenkingsvrijstellingen in 2023 niet tegelijkertijd ingezet mogen worden, wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning de facto al per 1 januari 2023 afgeschaft.