Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd tot € 27.231

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd tot € 27.231

In het regeerakkoord kondigde het kabinet eind vorig jaar aan de ‘jubelton’ volledig te willen afschaffen. Vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst bleek het niet mogelijk de verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning eerder af te schaffen dan per 1 januari 2024. Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij wel mogelijkheden ziet om de jubelton al in 2023 te verlagen tot € 27.231. Dit bedrag is gelijk aan de al bestaande verhoogde schenkingsvrijstelling waarvan ouders eenmalig gebruik van kunnen maken als hun kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.  

De jubelton wordt afgeschaft omdat dit instrument een prijsopdrijvend effect zou hebben en slechts een klein deel van de bevolking hier gebruik van kan maken. Nadat staatssecretaris Van Rij de Tweede Kamer had laten weten dat het niet mogelijk is de jubelton eerder dan 2024 af te schaffen, drong de Tweede Kamer aan om op zoek te gaan naar mogelijkheden om in 2023 in ieder geval tot een verlaging te komen. Van Rij heeft deze verlaging dus gevonden door de fiscale schenkingsvrijstelling eigen woning gelijk te trekken aan de bestaande verhoogde schenkingsvrijstelling. Dit bedrag is fors lager dan de verhoogde vrijstelling eigen woning die op dit moment € 106.671 bedraagt. Het lijkt er op dit moment echter wel op dat ouders beide schenkingen naast elkaar kunnen inzetten (UPDATE 8 maart 2022: inmiddels is bekend dat uit het definitieve voorstel blijkt dat niet tegelijkertijd gebruik gemaakt mag worden van beide schenkingsvrijstellingen).  

Heb jij klanten die mogelijk een forse schenking aan hun kind willen doen in het kader van de eigen woning of juist een schenking verwachten? Dan is het raadzaam hierover met je klant in gesprek te gaan. Het politieke draagvlak voor de inperking en uiteindelijke afschaffing van de jubelton is namelijk groot. Via de Adfiz Info houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over dit onderwerp.