Update ontwikkeling Europese dossiers

Update ontwikkeling Europese dossiers

Onlangs was onze collega Ludger de Bruijn bij de directorsmeeting van BIPAR waar de ontwikkelingen op kerndossiers zijn besproken met de Europese collega’s. Bovenaan de agenda in Europa staat de Retail Investment Strategy, waarover wij al vaker hebben bericht. De Commissie leek voor het eerst met concrete voorstellen te komen voor een Europees provisieverbod, maar na veel commotie is het voorstel aangepast en is nu sprake van een gedeeltelijk provisieverbod en een stevig pakket aan aanvullende maatregelen ter bescherming van consument.

Als een van de weinige lidstaten zet Nederland zich in voor een Europees provisieverbod. Wij missen in de Nederlandse inbreng dat er ook impactvolle negatieve kanten zitten aan het provisieverbod. Zo zijn grote groepen consumenten advies gaan mijden, waardoor hun financiële weerbaarheid is afgenomen (zie ook een eerdere maandcolumn van Enno Wiertsema Gek of niet zo geniaal). Uiteraard delen wij onze inzichten met onze buitenlandse collega’s en die zijn erg benieuwd naar de Nederlandse praktijk. Ook tijdens ledenbijeenkomsten van de collegaverenigingen in verschillende EU landen hebben wij inmiddels onze visie op de praktijk gedeeld, want de feiten dat in Nederland sprake is van ‘advice gap’ liggen voor het oprapen (zie ook Advies in Cijfers 2023-2024, hoofdstuk toegang tot advies). Het wordt tijd dat de Nederlandse regelgever luistert en net als de Engelse actie onderneemt.

Hieronder een korte update van actuele Europese dossiers die zijn besproken. Neem contact met ons op als je daar vragen over hebt.

Retail Investment Strategie (RIS)
Een pakket aan Europese maatregelen inzake beleggingsverzekeringen en beleggingsproducten voor toename van vertrouwen bij consumenten. Het pakket van de commissie ligt nu ter beoordeling bij de Europese Raad en het Europees Parlement. Wij volgen dit kritisch omdat, hoewel de impact beperkt is voor Nederlandse intermediairs, een aantal maatregelen wel degelijk impactvol zijn.

Open Finance/open insurance
Open Insurance gaat over het delen en gebruiken van de snelgroeiende hoeveelheid gestructureerde (verzekerings-)data, producten en diensten in digitale ecosystemen. Europa wil middels een raamwerk (open finance) financiële instellingen verplichten data te delen als de klant daarom verzoekt (zie daarvoor Datamobiliteit en de financiële sector: hoe te reguleren?) De ontwikkeling is in volle gang. In de bankensector is al de nodige ervaring met data delen met de introductie van de Europese wetgeving PSD2 en Open Banking. Met Open Finance zet deze ontwikkeling door en het is voor onze sector noodzakelijk om vooral proactief te handelen en kansen te grijpen die zich voordoen in het kader van Open Finance en tegelijk betrokken te zijn bij de ontwikkeling want het is van belang dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. Ook intermediairs moeten de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de mogelijkheden van Open Finance.

DORA
Na de invoering van de verordening zijn de Europese toezichthouders (ESA’s) bezig met uitwerking van de technische regelgeving op onderdelen. Recent is deze geconsulteerd en via BIPAR hebben wij met de Europese collega’s daarop gereageerd. Belangrijkste kritiekpunt van BIPAR is de proportionele toepassing van de DORA regels voor partijen binnen onze sector die onder DORA vallen. Zie verder Aan de slag met DORA en ons kennisportaal Digitale weerbaarheid.