Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Uniform uitvraagformulier WGA-ERD geactualiseerd en fors afgeslankt

Elk jaar gelden 1 juli en 1 januari als overstapmoment voor het WGA eigenrisicodragerschap. Zowel een aan- als afmelding voor het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor het volgende overstapmoment bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor 1 januari 2025 als overstapmoment geldt dus dat een aan- of afmelding uiterlijk 30 september 2024 bij de Belastingdienst bekend moet zijn. Het is belangrijk om altijd het meest actuele formulier te gebruiken.

Het doel van het formulier was een uniform aanvraagformulier waarmee alle bij ons aangesloten adviseurs bij inkomensverzekeraars offertes uit kunnen vragen. Het ontwikkelde formulier wordt door de inkomensverzekeraars breed geaccepteerd en in de praktijk door veel adviseurs gebruikt. Mercer is de beheerder van het formulier en zorgt ieder half jaar voor een geactualiseerde versie. 

In de loop der jaren zijn er de nodige toevoegingen gedaan aan het formulier en daarmee is het behoorlijk uitgebreid geworden. Klanten blijken moeite te hebben om het formulier te vullen en ook vanuit de ledenkring én verzekeraars komen geluiden dat het formulier te complex is geworden. Namens Adfiz zijn de opstellers van dit memo met verzekeraars in gesprek gegaan om het formulier terug te brengen tot een formulier waarin alleen essentiële informatie wordt gevraagd die nodig is voor het uitbrengen van offertes.

Het herziene, beknoptere formulier is afgestemd met verzekeraars a.s.r., Avéro Achmea, ElipsLife, De Goudse, Nationale Nederlanden, Liberty Mutual en Acture Verzekeringen en besproken in de laatste vergadering van de commissie Zorg & Inkomen. Wij willen graag Mercer heel hartelijk danken voor de tijd en inspanning om het uniforme uitvraagformulier weer te actualiseren en handzamer te maken! 

Je kunt het formulier hier downloaden. De Engelstalige versie volgt nog. 

Sneller een offerte krijgen   
Graag wijzen we je nog een keer op de tips om de aanvraag van offertes bij verzekeraars te versnellen:   

  1. Maak gebruik van het uniforme uitvraagformulier van Adfiz en pas deze niet zelf aan   
  2. Maak voor elk loonheffingsnummer gebruik van een apart formulier   
  3. Vul het uniform uitvraagformulier volledig in   
  4. Stuur direct de andere benodigde gegevens mee 

Heb je vragen over het uniform uitvraagformulier? Of verbetersuggesties voor de volgende versie? Laat het weten via info@adfiz.nl.