Uniforme uitvraagformulier WGA ERD

Het besluit van een werkgever om eigenrisicodrager voor de WGA te worden is complex en daarmee zeer adviesgevoelig. Onderdeel van het besluitvormingsproces is het vergelijken van offertes van diverse aanbieders. Om dit proces voor jou te vereenvoudigen heeft de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz een uniform uitvraagformulier voor WGA ERD ontwikkeld. Dit formulier is door alle grote inkomensverzekeraars als norm geaccepteerd. Het uitvraagformulier wordt naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving geactualiseerd. Op deze pagina tref je de meest recente versie aan.

Eenvoudig en minder tijdrovend

Met één uniform formulier is het eenvoudiger en minder tijdrovend om met je klant de beste keuze voor een verzekeraar te kunnen maken. Om een snel offertetraject mogelijk te maken is het wel van belang dat je:

  • Gebruik maakt van het uniforme uitvraagformulier (zonder eigen aanpassingen)
  • Een apart formulier gebruikt voor elk loonheffingsnummer
  • Ieder formulier volledig invult
  • De invul-aanwijzingen in het formulier nauwkeurig volgt
  • Andere benodigde gegevens direct meestuurt

 Met deze tips kunnen werkgevers via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.

Laatste update: 19/12/2023

PS: Hoewel het uniforme uitvraagformulier met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, ben je uiteraard zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en de advisering van de klant. Aan dit formulier kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Meldpunt Adfiz 
Lever jij het uniforme uitvraagformulier volledig en juist ingevuld aan en merk jij dat offertes desondanks lang op zich laten wachten? Meld het dan via het Meldpunt Adfiz. Wij zijn met aanbieders in gesprek over dit onderwerp en kunnen deze voorbeelden dan aankaarten. Uiteraard houden wij je via onze ledenberichten op de hoogte.