Uitstel opname bedrag ineens tot 1 juli 2023

Uitstel opname bedrag ineens tot 1 juli 2023

Het wordt pas vanaf 1 juli 2023 mogelijk om maximaal 10% van de opgebouwde aanspraken in de tweede en derde pijler als een bedrag ineens op te nemen. Dit blijkt uit het Wetsvoorstel herziening bedrag ineens dat nu is ingediend bij de Tweede Kamer. 

Het wetsvoorstel regelt een werkbare oplossing voor de uitstelmogelijkheid voor opname van een bedrag ineens. Aanvankelijk was het de bedoeling om het keuzerecht voor een bedrag ineens per 1 januari 2023 mogelijk te maken. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het verschuiven van de datum uitvoerders meer tijd geven voor de uitvoering van opname van een bedrag ineens.