Staatssecretaris kondigt werkbare oplossing aan voor uitstelmogelijkheid opname bedrag ineens

Nieuws
geplaatst op 18-10-2021  

Per 1 januari 2023 krijgt een pensioendeelnemer de keuze om maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioenkapitaal als bedrag ineens op te nemen. Dit kan op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen. Het is ook mogelijk om het ontvangen van het bedrag ineens met een jaar uit te stellen. Deze uitstelmogelijkheid is uitsluitend mogelijk voor een deelnemer dit met pensioen gaat: 

  • in de maand waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt; 
  • op de eerste dag volgend op de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

Het doorschuiven van de uitbetaling van het bedrag ineens wordt mogelijk naar de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

In geval van gebruikmaking van de uitstelmogelijkheid berekent de pensioenuitvoerder op de pensioendatum het bedrag van de uitgestelde uitkering en zet dit apart. In de periodieke uitkering op de pensioendatum is het uitgestelde bedrag verwerkt. In het geval een pensioendeelnemer zou overlijden voorafgaand aan de uitkeringsmaand januari, vervalt de lumpsum-betaling. Wel doet de pensioenuitvoerder een nabetaling van het verschil tussen 100 % pensioenuitkering minus de al betaalde verlaagde periodieke pensioenuitkeringen. 

Een uitstelmogelijkheid is van belang om te voorkomen dat sommige deelnemers meer belasting zouden betalen bij opname van een bedrag ineens, dan andere deelnemers met een andere geboortedatum. Het wetsvoorstel dat dit moet regelen wordt nog bij Tweede Kamer ingediend. 

Categorien: Pensioenen