TOZO-regeling verlengd voor periode juli tot en met september

Nieuws
geplaatst op 28-7-2021  

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is verlengd tot en met september en heet TOZO5. De TOZO voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor zzp’ers die als gevolg van de coronapandemie zonder werk komen te zitten. Zij kunnen voor een periode van drie maanden een aanvullend inkomen krijgen tot bijstandsniveau. De tegemoetkoming is een gift in plaats van een lening. 

De TOZO is verlengd omdat er ondanks positieve vooruitzichten op economisch herstel na corona er nog veel onzekerheden zijn. Vanaf TOZO5 ligt de nadruk op het ondersteunen, activeren en stimuleren van zelfstandige ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. Zzp'ers kunnen de TOZO5 aanvragen bij hun gemeente. Door het invullen van een aantal vragen op de speciale website www.krijgiktozo.nl worden zelfstandigen doorgeleid naar de plek waar ze de aanvraag bij hun woongemeente kunnen indienen. 

Meer informatie over TOZO5 vind je hier. Bezoek ons coronaportaal voor overige (branche)informatie over het coronavirus. 

Categorien: coronavirus